Hyppää sisältöön

MDPV-huumetta eniten Lappeenrannan jätevesissä

Amfetamiinia muistuttavaa muuntohuumetta löytyi Lappeenrannan Toikansuolta otetuista näytteistä poikkeuksellisen paljon. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos otti näytteitä vuonna 2012 yhteensä kymmenestä kaupungista.

Kuva: YLE

Keskushermostoa kiihdyttävää MDPV-huumetta löytyi Suomessa suurin määrä Lappeenrannan jätevesistä.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen vuonna 2012 ottamista näytteistä on selvinnyt, että Lappeenrannassa oli enemmän MDPV-huumetta kuin yhdeksän muun tutkitun kaupungin näytteissä. Lappeenrannan näytteet otettiin Toikansuon jätevedenpuhdistamolta.

Muut tutkitut kaupungit olivat Helsinki, Espoo, Lahti, Turku, Tampere, Jyväskylä, Kuopio, Oulu, ja Rovaniemi. THL:n seurantatutkimuksen vuoden 2012 näytteenkeräysten väestöpohja käsitti noin 40 prosenttia koko Suomen väestöstä.

Tutkimuksilla tietoa huumeiden leviämisestä

THL:n tutkija Aino Kankaanpään mukaan MDPV on amfetamiinin tyyppinen muuntohuume, jonka esiintyvyttä jätevesissä ei ole aiemmin tutkittu. Lappeenrannan näytteissä MDPT:tä oli poikeuksellisen paljon. Toiseksi eniten sitä havaittiin olevan Helsingin jätevesissä.

Jätevesianalyysin tulokset kertovat huumeiden käytön leviämisestä alueittain. Menetelmä sopii erinomaisesti myös huumetilanteen kehityksen pitkäaikaisseurantaan. THL onkin lisännyt säännöllisesti toistettavan jätevesianalyysin seurantamenetelmiinsä vuodesta 2012 alkaen.

Vuonna 2012 näytteistä tutkittiin merkkejä amfetamiinin, metamfetamiinin, ekstaasin eli metyleenidioksimetamfetamiinin, ja kokaiinin, sekä uudemmista huumeista  MDPV:n eli metyleenidioksipyrovaleronin ja metylonin käytöstä.