Kilometriveron tyrmääminen hämmentää liikenneministeriä

Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä luovutti maanantaina raporttinsa kilometriveron käyttöönotosta liikenneministeri Merja Kyllöselle. Vaikka eteneminen kilometriverotuksen suuntaan on vasta ajatuksen asteella, se on saanut sekä autoilijat että tiedotusvälineet varpailleen.

Kotimaa
Liikenneruuhka.
Mika Kanerva / Yle

Liikenneministeri Merja Kyllönen on hämmentynyt Jorma Ollilan työryhmän tuoreen raportin saamasta nopeasta kielteisestä julkisuudesta.

- Voisi sanoa, että keskustelu on karannut aivan tyystin lapasesta. Työryhmä teki kaksi vuotta töitä, jätti vasta esityksensä, poliittinen käsittely on vielä kokonaan läpikäymättä eikä minkäänlaista arviota tai analyysia raportista ole tehty. Nyt tuntuu, että sitä kuitenkin käsitellään, kuin se olisi ollut hallituksen tekemä esitys.

Raportti on liikenneministerin mukaan tehty suurella hartaudella ja asiantuntevasti. Nyt se lähtee laajalle kuulemiskierrokselle ja kaikki tahot, jotka siitä haluavat antaa lausuntonsa tulevat ministerin mukaan kuulluksi. Asia tulee hallituksen eteen vasta kevättalvella, ja silloin sekä esitys että palautteet käydään läpi.

Ministeri toivoo vakavaa keskustelua liikenteen verotuksen tulevaisuudesta

Liikenteen verottamiseen suhtaudutaan intohimoisesti ja niin on käynyt myös kilometriveron suhteen. Ministeri Kyllösen mukaan sen sijaan, että ajatus kilometriverosta halutaan heti tyrmätä, pitäisi keskustella niistä kysymyksistä, jotka haastavat verotuksen nykytilaa.

Merja Kyllönen
Minna Heikura / Yle

- Elinkeinoelämää ja teollisuutta rasittanut päästökauppa tulee tämän vuosikymmenen aikana hyvin vahvasti liikenteen puolelle. Sen lisäksi erilaiset energiatehokkuusvaatimukset edellyttävät muutoksia liikenteen käyttövoimissa. Nämä asiat tulevat muuttamaan koko järjestelmäpohjaa.

Kilometrivero on vaikeaselkoinen asia, mutta se on Kyllösen mukaan selvästi myös haluttu ymmärtää väärin.

- Tähän liittyy uusi sosiaalinen elementti, jollaista nykyverotuksessa ei ole. Kilometrivero mahdollistaa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden alueellisen painotuksen kautta. Suurin vastustus tuleekin kaupunkialueilta. Siellä on huomattu, että uusi systeemi voi tulla kaupunkilaisille kalliimmaksi, kun maaseudun ihmiset voivat jopa hyötyä tästä, ministeri selvittää.

Ihmiset eivät ole taipuvaisia helposti luopumaan mukavuudestaan, ja kysymys siitä, voisiko kaupunkilainen käyttää työmatkoihin oman auton sijaan julkisia kulkuvälineitä, on pysynyt keskustelussa pitkään. Ministeri Kyllösen mielestä nimenomaan kaupungeissa on haluttu luoda tarkoituksellisesti vääriä käsityksiä kilometriverosta ja saada ihmiset työryhmän raporttia vastaan jo ennen kuin sitä on edes käsitelty.

Mikä ihmeen kilometrivero?

Ollilan työryhmän raportti on niin tuore, että kilometrivero ei ole ihmisille vielä auennut. Mistä siis on kyse?

- Kilometriverossa on kysymys siitä, että pystyttäisiin saamaan verotukseen sellainen järjestelmä, joka mahdollistaisi liikenteen ohjaamisen ja siihen vaikuttamisen. Tarkoitus olisi rakentaa malli, joka huomioisi ympäristön haasteet, energiatehokkuushaasteet ja verotukselliset haasteet, jotka tulemme väistämättä kohtaamaan.

Uusi systeemi voi tulla kaupunkilaisille kalliimmaksi, kun maaseudun ihmiset voivat jopa hyötyä tästä.

Merja Kyllönen

Liikenteeseen tarvitaan uusia käyttövoimia, joista ministeri Kyllönen nostaa tärkeimpinä esiin kaasun ja sähkön. Pelkästään muutoksilla bensiini- ja dieselverotukseen ei voida selvitä tulevaisuudessa.

- Mikäli suuria linjanmuutoksia ei tehdä nyt, olemme hyvinkin pian siinä kauhuskenariossa, että polttoaineen hinta ponnahtaa arvioiden mukaan jopa eurolla per litra. Arvioin, että siihen ihmiset älähtävät kyllä aika vahvasti.

Ministeri Kyllönen peräänkuuluttaakin ennakointia, jotta Suomi ei joutuisi lyhyessä ajassa nostamaan polttoaineiden hintaa sellaisiin lukemiin, joihin kukaan ei pysty vastaamaan. Hän pitää kilometriveroa mukautuvaisena järjestelmänä, koska se huomioi eri alueet sen mukaan, pystytäänkö siellä liikkumaan muulla tavalla kuin omalla autolla.

- Liikenne voidaan hinnoitella poliittisin päätöksin halutulla tavalla ja siten ottaa huomioon esimerkiksi työmatkailijat ja työssään autoa tarvitsevat. Iso kysymys on se, voidaanko luoda sellainen järjestelmä, joka on luotettava ja huomioi kansalaisten perusoikeudet.

Muutoksen tuulet puhaltavat

Vuonna 2015 kaikissa uusissa autoissa on vakiovarusteena satelliittipaikannukseen pohjautuva järjestelmä, jolla pyritään pelastamaan 15–20 ihmishenkeä vuodessa. Vahinkotilanteessasatelliittipaikannuksella apu voidaan saada paikalle huomattavasti tehokkaammin kuin nyt.

Kilometrivero mahdollistaa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden alueellisen painotuksen kautta.

Merja Kyllönen

- Satelliittipaikannus maksaa kansalaisille arviolta 10 euroa vuodessa. Tarkoitus ei ole siis ostattaa laitteita veronmaksajilla, vaan käyttää niitä tahoja hyväksi, jotka ovat valmiita järjestämään älykkäitä liikenteen palveluja ja tarjoamaan itse paikannuslaitteita.

Liikenneministeri toivoo, että Suomessa uskalletaan nyt keskustella niistä kriittisistä kysymyksistä, jotka tulevat haastamaan verojärjestelmämme tulevina vuosina.

- Suomessa on Euroopan vanhin autokanta ja se jos joku asettaa suomalaisen veronmaksajan haastavaan tilanteeseen muuttuvassa maailmassa, muistuttaa Kyllönen.