Puoluesihteerit haluavat kunnallisen puoluetuen julki

Puolueet voivat saada kunnilta suoraa tukea minkä lisäksi ne saavat osansa kunnallisten luottamusmiesten kokouspalkkioista.

politiikka

Eduskuntapuolueiden puoluesihteerit haluavat kunnille velvollisuuden julkistaa valtuustoryhmille ja puolueille maksettujen tukien määrän.

Kunnat voivat maksaa valtuustoryhmille suoraa tukea, minkä lisäksi puolueet saavat varoja luottamushenkilöiden kokouspalkkioista maksetuista luottamushenkilömaksuista, niin sanotusta puolueverosta.

Puoluesihteerien toimikunta pitää luottamushenkilömaksuihin perustuvaa puoluerahoituksen järjestelmää toimivana. Läpinäkyvyyden edistämiseksi toimikunta ehdottaa kuitenkin kuntalakiin pykälää, joka velvottaisi kunnat raportoimaan tuen esimerkiksi tilinpäätöksen yhteydessä.

Kuntalain mukaan kunta voi tukea valtuustoryhmää ja toimia, joilla ryhmät edistävät kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia.