Petokorvauspotti jää laihaksi

Eduskunta ei korota suurpetokorvauksiin varattua määrärahaa. Etukäteen on jo tiedossa, että ensi vuoden määrärahalla katetaan vain noin puolet vahingoista.

Kotimaa
ahmatuhoja
Ahma tappaa tai halvaannuttaa poron usein puremalla sitä niskaan tai selkään. Tuomas Palojärvi

Valtion ensi vuoden budjetissa suurpetojen aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen on runsaat 4 miljoonaa euroa. Tämänhetkisen arvion mukaan valtio joutuu pulittamaan petojen aiheuttamista vahingoista poromiehille noin 8 miljoonan euron korvaukset. Esitykset korvaussumman kasvattamisesta hylättiin eduskunnan budjettiäänestyksissä torstaina.

Useat kansanedustajat toivoivat, että petokorvauksiin varattaisiin todellisia kuluja vastaava summa. Äänestyksissä esitettiin määrärahaan 1 - 4 miljoonan euron korotusta – mutta tuloksetta.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että korvauspottia joudutaan kasvattamaan ensi vuonna lisäbudjettirahoituksella. Eduskunta patistaakin hallitusta lisämään rahoitusta ja pitää välttämättömänä, että suurpetojen aiheuttamat vahingot korvataan täysimääräsesti.