Yrityssaneerausten määrä kasvussa - pienyrittäjät haluttaisiin yksityishenkilöiden velkajärjestelyyn

Talouden vaikeat ajat ovat kasvattaneet yrityssaneerausten määrää. Kaakkois-Suomessa yrityssaneerausta hakee useimmin yhden hengen yritys verorästien vuoksi. Käräjätuomarin mielestä nämä tapaukset kannattaisi ratkaista yksityishenkilöille tarkoitetun velkajärjestelyn piirissä.

velkajärjestely
Lakikirja
Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa käsitellään yhä enemmän yrityssaneeraushakemuksia.YLE

Yrityssaneeraushakemusten määrä on kasvussa Kaakkois-Suomessa. Etelä-Karjalan käräjäoikeuteen on tänä vuonna jätetty jo enemmän hakemuksia kuin neljään vuoteen. Kahden edellisvuoden aikana hakemuksia on jätetty runsaat kolmekymmentä vuodessa, kun tänä vuonna hakemuksia on tullut jo yli neljäkymmentä.

Yrityssaneeraukseen pääsee pääsääntöisesti silloin, jos yrityksellä ei ole näkyvissä mahdollisuuksia maksaa velkojaan. Suurin osa hakemuksista tulee pieniltä, yhden hengen yrityksiltä, joilla on verovelkoja. Kun talous on pienessä yrityksessä tiukalla, on verot usein helpompi jättää maksamatta kuin tavarantoimittajan lasku, se kun usein tarkoittasi töiden loppumista.

Kaakkois-Suomessa yrityssaneeraukset on keskitetty Etelä-Karjalan käräjäoikeuteen. Siellä hakemusten määrän kasvu on huomattu. Työtä riittää, välillä jopa liiaksikin.

- Hakemusten määrän kasvu näkyy selvästi. Meillä niitä käsittelee kolme tuomaria muiden töidensä ohessa. Tänä vuonna päädyttänee vajaaseen viiteenkymmeneen hakemukseen, kertoo käräjätuomari Pekka Niskanen.

Yksinyrittäjille kevyempi velkajärjestelymalli?

Tiukkoihin resursseihin toivottaisiin helpotusta esimerkiksi siitä, että pienten yritysten saneeraushakemukset käsiteltäisiin samalla tavalla kuin yksityishenkilöiden velkajärjestelyt. Nykyinen malli, jossa käräjäoikeus käy läpi pienen yrityksen kirjanpitoa ja velkojaluetteloa, on työläs ja raskas, myös yrittäjälle itselleen.

- Usein näiden pienten yritysten kohdalla on kyse henkilökohtaisesta talousongelmasta rahoitukseen liittyen ja mahdollisuudet velkataakan pienentämiseen ovat luonnollisesti huonommat kuin isommilla yrityksillä. Nähdäkseni nämä tapaukset tulisi käsitellä yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain mukaisessa menettelyssä. Luonteeltaankin ne kuulusivat mielestäni sinne paremmin. Tämä vaatisi kuitenkin lakimuutoksen, muistutaa käräjätuomari Pekka Niskanen Etelä-Karjalan käräjäoikeudesta.