Niinistö valmis ratkaisemaan hevosenlantapulman

Ympäristöministeri Ville Niinistö (vihr.) lupaa, että hevosenlannan poltto sallitaan, mikäli se voidaan tehdä määräysten mukaisesti.

Kotimaa
kottikärryt, hevosenlantaa ja talikko
Sari Törmikoski /Yle

Alan yrittäjät ovat toiveikkaita mutta ympäristöministeriön virkamiehet eivät usko uusimmankaan tekniikan täyttävän EU:n vaatimuksia. Hevosenlannan hyödyntäminen energialähteenä nousi esiin budjettikäsittelyn loppumetreillä, kun hämäläiset kansanedustajat tivasivat asiaa ympäristöministeri Ville Niinistöltä (vihr.).

Viime talvena voimaan tullut uusi jätteenpolttoasetus sallii menetelmän, jossa jätteeksi päätyvä kuivikelanta kuivatislataan ja poltetaan kaasuna.

– Jos tähän hevosenlantakysymyksen löytyy ratkaisu, minä olen sen valmis toteuttamaan. Silloin kun virkamiehet voivat virkavastuulla osoittaa minulle, että on mahdollista poiketa normaaleista puhdistuslaatuvaatimuksista, lannan hyödyntämisessä olen valmis sen tekemään, sanoi Niinistö.

Nyt mietitään miten kaasutuskäyttöä voidaan toteuttaa ja yhdistää tiloja isommaksi teolliseksi puhdistusvaatimukset täyttäväksi kokonaisuuksiksi.

– Tätä työtä jatketaan ja mielihyvin ratkaisen sen jos se on mahdollista. Mutta mun virkamiehet on sitä mieltä virkavastuulla, että se mitä ala sanoo olevan mahdollista, sitä ei ole suoraan mahdollista tehdä, että poiketaan näistä määräyksistä.

Homma toimii Ypäjällä vuosien päästä?

Vuosia jatkuneen väännön nostivat esiin Kalle Jokinen (kok.) ja Timo Heinonen (kok.). Vaikka asia on yhäkin kesken, heltisi Heinoselta joulumieltä.

– Kyllä tästä täytyy antaa ministerille kiitosta. Itse taisin asian ensimmäistä kertaa nostaa vuonna 2007 esille ja te olette nyt kolmas ministeri - ja ensimmäinen joka asialle jotain tekee.

Heinonen muistutti, että jätteeksi tulkitulla hevosenlannalla voisi olla suuri taloudellinen merkitys. Jo yhdeltä raviradalta tulee hevosenlantaa vuodessa 150 000 euron arvosta, mikäli lanta muutettaisiin energiaksi.

Ypäjän Hevosopisto on saanut ensimmäisten joukossa Suomessa rakennusluvan hevosenlantaa käyttävälle lämpölaitokselle. Laitokselle on kuitenkin vielä saatava ympäristölupa.

Antti Kaikkonen:(kesk.) ihmetteli Suomen lupakäytännön kankeutta ja sitä, että samoja EU-direktiivejä tulkitaan eri tavalla eri maissa. Ruotsissa ja Tanskassa hevosenlannan polttaminen tuntuu olevan paljon helpompaa kuin Suomessa.

– Kenties jossain Ypäjällä homma toimii vuosien päästä. Hyvä niin mutta pitäisi päästä yhtä helppoon käytäntöön kuin Ruotsissa, sanoi Kaikkonen.