1. yle.fi
  2. Uutiset

Hus-johtaja: Ulkoisen selvityksen aika, kun puutteet on korjattu

Esimerkiksi automaattinen puheentunnistus tuottaa joillekin lääkäreille samoja ongelmia kuin aiemminkin. Se ei aina tunnista, sanooko lääkäri ”on” vai ”ei”, jolloin merkitys muuttuu päinvastaiseksi.

Kotimaan uutiset

Hus-konsernin tarkastuslautakunta vaati Hus-Kuvantamiselta selvitystä radiologisen järjestelmän ongelmista sen jälkeen, kun Yle Uutiset kertoi niistä viime huhtikuussa. Tarkastuslautakunnalle tekemässään selvityksessä Hus-Kuvantaminen kertoi, että ongelmia on ollut lähinnä järjestelmän suorituskyvyssä ja vakaudessa.

- Ongelman taustalta löytyi järjestelmätoimittajan konfigurointivirhe,joka saatiin korjatuksi loppuvuodesta 2012, johtajaylilääkäri Markku Mäkijärven ja Hus-Kuvantamisen toimitusjohtajan Jyrki Putkosen elokuussa allekirjoittamassa selvityksessä sanotaan.

Konfigurointi tarkoittaa asentamista tai asetusten säätämistä.Selvityksen mukaan järjestelmän käyttökatkot ovat merkittävästi vähentyneet. Yle Uutisten tietojen mukaan katkoja on ollut vielä tänäkin vuonna.

Selvitys vaikenee testaajien huolista

Hus-Kuvantaminen on toistuvasti vakuuttanut, että potilasturvallisuus ei ole vaarantunut.

- Tiedossa ei ole, että järjestelmään liittyvät ongelmat olisivat vaarantaneet potilaiden hoitoa, vaikkakin ne ovat aiheuttaneet henkilökunnalle paljon lisätyötä, selvityksessä sanotaan.

Järjestelmän testaamisesta on mainittu, että järjestelmätoimittajan testit ovat keskeinen osa testausta, "mutta myös Husissa tehtiin laajamittaista testausta, erityisesti eri tietojärjestelmien väliseen integraatioon liittyen". Testaajien huolista selvitys ei kuitenkaankerro.

Selvityksessä mainitaan, että käytössä ovat "samat varajärjestelmät kuin aikaisemmassa kuvankatselujärjestelmässä". Hätätapauksessa kuvat voidaan katsoa suoraan kuvantamislaitteelta.

- Uuden käyttäjäystävällisemmän varajärjestelmän käyttöönotto on yhä valmisteilla, kesällä tarkastuslautakunnalle tehty selvitys toteaa.

Varajärjestelmä on yhä valmisteilla yli puolitoista vuotta järjestelmän käyttöönoton jälkeen.

Puheentunnistuksessa yhä samoja ongelmia

Yle Uutiset kertoi viime huhtikuussa, että lääkärien lausuntojen sanelussa käyttämä puheentunnistus ei kaikilla käyttäjillä tunnista keskeisiä sanoja. On- ja ei-sanojen kanssa on ollut ongelmia. Yksi nimettömänä esiintynyt lääkäri kertoi keväällä esimerkin siitä, mitä tällöin voi tapahtua.

- Jos on tarkoitus sanoa vaikka, että "potilaalla etäpesäkkeitä", se voi heittää sinne ihan itsekseen ei-sanan. Sitten siinä lukee, että "potilaalla ei etäpesäkkeitä".

Yle Uutisten eri lähteistä saamien tietojen mukaan puheentunnistuksessa on yhä ilmennyt huomattavia ongelmia esimerkiksi sanojen tunnistustarkkuudessa. Myös lyhyitä sanoja koskevaa ongelmaa ilmenee edelleen.

Selvityksessään Hus-Kuvantaminen kertoo, että puheentunnistus "on osoittautunut varmatoimiseksi työvälineeksi, ja sen käyttäminen on nopeuttanut lausuntojen saamista".

Toisaalta siinä mainitaan, että puheentunnistuksen "uusilla käyttäjillä on ilmennyt joitain ongelmia, mutta tiedossa ei ole potilaiden hoitoa vaarantavia ongelmia".

Ulkopuolinen arviointi paikallaan?

Yksi Yle Uutisten viime keväänä haastattelemista lääkärilähteistä vaati järjestelmän käyttöönotosta ulkopuolista selvitystä.Tarkastuslautakunta pyysi Kuvantamista arvioimaan sellaisen tarvetta.

- Näkemys järjestelmän puutteista on järjestelmätoimittajan kanssa yhtenäinen, eikä ulkoisella arvioinnilla paranneta tiedossa olevia puutteita, Kuvantaminen vastasi tarkastuslautakunnalle.

Hankkeen ohjausryhmä on selvityksen mukaan katsonut tärkeäksi, että kaikki voimavarat kohdistetaan ulkoisen arvioinnin sijaan "tiedossa olevien järjestelmän puutteiden mahdollisimman nopeaan parantamiseen".

- Ulkoisen arvioinnin tarpeeseen voidaan palata myöhemmin tärkeimpientoiminnallisten parannusten käyttöönoton jälkeen, luvataan selvityksen viimeisessä lauseessa.

Jotain kriittistä on vielä korjaamatta

Yle Uutiset kysyi Hus-Kuvantamisen toimitusjohtajalta Jyrki Putkoselta, olisiko ulkoisen selvityksen aika mahdollisesti nyt.

- Meillä on vielä jotain kriittisiä... Mutta toki ollaan paljon lähempänä sitä hetkeä, toimitusjohtaja vastaa.

Mitkä ne "kriittiset" ovat?

- Meillä on esimerkiksi puheentunnistukseen liittyen vielä kehittämistä. Haluamme, että se on mahdollisimman sujuvaa ja että virheitä tulee mahdollisimman vähän, Putkonen kertoo.

Yksi ongelma on ollut se, että puheentunnistuksella tehdyn lausunnon korjaus ei aina päivity järjestelmään. Onko siitä päästy?

- Siellä on kyllä ollut erilaisia pieniä asioita. Kuten sanoin, töitätehdään edelleen. Joillain se sujuu varsin mainiosti. Joidenkin radiologien osalta profiili on tullut vähän vaikeammin kasaan, ja joillain on tullut enemmän virheitä. Silloin pitää olla enemmän tarkkuutta, mutta aina radiologi itse näkee sen tekstin. Pitää katsoa,että teksti on oikein, kun se on saneltu, Putkonen sanoo.

Lue seuraavaksi