Tulvavahinkojen korvaaminen valtiolta vakuutusyhtiöille

Poikkeuksellisten tulvavahinkojen korvaamiskäytäntö muuttuu vuodenvaihteessa. Valtion korvausjärjestelmä lakkaa olemasta ja korvausten käsittely siirtyy vakuutusyhtiöille. Erityistä tulvavakuutusta ei kuitenkaan tarvita, vaan lähes kaikki vakuutusyhtiöt ovat ottaneet tulvaturvan osaksi koti- ja kiinteistövakuutuksiaan.

tulvat
Kevättulva kasteli polttopuita Kuortanejärven rannalla 23.4.2013.
Tulvavahinkojen korvaukset siirtyvät valtiolta vakuutusyhtiöille.Anri Koski / Yle

Valtion korvausvastuu poikkeuksellisten tulvien vahingoista päättyy vuodenvaihteessa. Tammikuun 2014 alusta lukien tulvavahinkoihin varautuminen siirtyy kansalaisten omaehtoisen vakuutusturvan varaan. Jatkossa tulvavahingot käsitellään muiden vahinkojen tapaan vakuutusyhtiöissä. Samanlainen käytäntö on yleisesti muualla Euroopassa.

– Omaisuusvahinkojen korvaaminen ei ole valtion ydintoimintaa. Muutenkin arvioidaan sitä, mihin valtiolla on varaa. Aivan samalla tavalla kuin palo- ja myrskyvahinkoja ei korvata valtion varoista, niin ei jatkossa tulvavahinkojakaan, toteaa johtaja Lea Mäntyniemi Finanssialan Keskusliitosta.

Monet vakuutusyhtiöt ovat laajentaneet koti- ja kiinteistövakuutusten ehtoja koskemaan myös poikkeuksellisia tulvatilanteita eikä erillistä tulvavakuutusta ei tarvita. Omien vakuutusten ehdot on kuitenkin syytä tarkistaa, sillä yhtiöiden ehdoissa ja korvauspolitiikassa on eroja.

– Kannattaa tarkistaa, että on laaja kotivakuutus, joka pitää sisällään tulvavahingot. Muutenkin omat vakuutukset kannattaa päivittää aika ajoin, Mäntyniemi muistuttaa.

Korvaukset tilille aiempaa sujuvammin

Finanssialan Keskusliiton johtaja Lea Mäntyniemi uskoo, että uusi järjestelmä on selvästi aiempaa parempi. Korvausten saanti tulee helpottumaan, yksinkertaistumaan ja nopeutumaan.

– Vahinkojen korvaaminen on vakuutusyhtiöille jokapäiväistä työtä. Korvausten saanti nopeutuu tässä uudessa järjestelmässä huomattavasti siitä, mitä se on aiemmin ollut.

Samalla tulvavahinkojen korvauspiiri laajenee. Jatkossa vesistötulvien lisäksi korvauksen piirissä ovat myös rankkasade- ja merivesitulvat.

– Tässäkin mielessä uusi järjestelmä on entistä parempi, kun meriveden pinnannousu ja rankkasateiden aiheuttamat vahingot ovat korvattavia, Lea Mäntyniemi sanoo.

Ainakaan toistaiseksi tulvaturvan siirtyminen vakuutuksiin ei Mäntyniemen arvion mukaan ole nostanut vakuutusten hintoja.

Vain poikkeukselliset tulvat korvataan

Jatkossakin tulvaturva korvaa vain poikkeuksellisten tulvien rakennuksille ja irtaimistolle aiheuttamia vahinkoja. Poikkeukselliseksi vedennousu katsotaan silloin, kun sen esiintymistodennäköisyys on 50 vuotta tai sitä harvemmin.

– Ihan sellaisia tavanomaisia ja jokavuotisia esimerkiksi lumen sulamisesta aiheutuvia tulvia ei ole korvattu valtion järjestelmästä eikä korvata vakuutusyhtiöistäkään, painottaa johtaja Lea Mäntyniemi Finanssialan Keskusliitosta.

Tarvittaessa vakuutusyhtiöt pyytävät lausunnon tulvan tavanomaisuudesta tai poikkeuksellisuudesta esimerkiksi ympäristökeskukselta tai ilmatieteenlaitokselta.

Vielä toistaiseksi tulvien sadolle aiheuttamat vahingot korvataan valtion kassasta. Eduskunta päätti kuitenkin ennen joulua, että myös satovahinkojen osalta siirrytään valtion korvausjärjestelmästä vakuutuspohjaisiin järjestelmiin vuoden 2016 alusta.