Talvivaaran kipsisakka-altaille hyväksyttiin aikataulu

Aluehallintovirasto tyytyi kaivosyhtiön laatimaan suunnitelmaan.

Kotimaa
Putkesta valuu vettä altaaseen.
Talvivaaran kaivosalue 21. marraskuuta 2013.Kimmo Rauatmaa / Lehtikuva

Talvivaaran kipsisakka-altaassa vielä olevat vedet tyhjennetään ensi elokuun loppuun mennessä.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston hyväksymän aikataulun mukaan toinen vielä vettä sisältävä allaslohko on tyhjennettävä jo tammikuun loppuun mennessä.

Virasto hyväksyi päätöksessään aikataulun sellaisena kuin Talvivaara oli sitä esittänyt.

Vedet pumpataaan kipsisakka-altaasta avolouhoksen yhteydessä olevalle puhdistamolle neutralointiin. Puhdistettuna vesiä tullaan varastoimaan eteläisen Kuusilammen altaaseen ja johtamaan ympäristöluvan mukaisesti kaivosalueen ulkopuolelle.