1. yle.fi
  2. Uutiset

Lapin sairaanhoitopiiri: Ambulanssipalvelut paranevat

Potilas saa jatkossa ambulanssin entistä nopeammin Lapin sairaanhoitopiirin alueella, uskoo Lapin sairaanhoitopiirin ensihoidon vastuulääkäri Antti Saari. Vuoden 2014 alusta voimaan tullut ensihoidon uudistus lisää Saaren mukaan myös hoidon laatua.

Kotimaan uutiset
Ambulanssi parkkipaikalla.
Minna Aula / Yle

Ambulanssipalvelut ovat uudistuneet Lapissa vuoden alusta lähtien. Nyt ensihoito ja sairaankuljetukset ovat Lapin sairaanhoitopiirin kontolla kuntien sijaan. Terveydenhuoltolaki näet on vaatinut palveluiden keskittämistä.

Tarkoituksena on, että samantasoinen ensihoito tarjotaan samalla viiveellä keskenään vertailukelpoisille alueille. Lähes jokaisessa Lapin kunnassa on yksi ambulanssi. Ambulanssien ei ole aiempaa enemmän, mutta yhä useampi niistä on valmis lähtemään matkaan.

- Jatkossa meillä on 24/7 välitöntä valmiutta tai kello 8-20 välitöntä valmiutta ja senkin jälkeen ollaan kotivaralla välittömässä valmiudessa, Lapin sairaanhoitopiirin ensihoidon vastuulääkäri Antti Saari kertoo.

Vaikka kuntien kontolle kaatuvia kustannuksia on kovasti kritisoitu, nyt lisääntyvät niin valmius kuin tarvittava henkilökuntakin, Saari sanoo.

- Ennen tätä joissain kunnissa sopimus ei ole sitonut välittömään valmiuteen laisinkaan. Oli kuntia joissa on ollut 3-4 tuntia välitöntä valmiutta tai kello 8-16. Sen jälkeen tiputtiin vaatimattomampaan valmiuteen.

Saari kuitenkin muistuttaa, että aiemmatkin ambulanssiyrittäjät ovat hoitaneet pestinsä sopimuksen mukaisesti. Sopimukset vain eivät ole velvoittaneet tuntimääräisesti laajaan tai pitkäkestoiseen valmiuteen.

- Yrittäjät ovat pääsääntöisesti suoriutuneet kunniakkaammin kuin sopimus on edellyttänyt.

Useampi ambulanssi pitkiin siirtoihin?

Jatkossa myös siirtokuljetuksiin varataan ambulansseja ja ne voivat olla paikalla myös hätätilanteissa, kunnes ensihoitoyksikkö saadaan paikalle.

- Aiempaa suuremmalla todennäköisyydellä potilas tullaan tavoittamaan nopeasti. Nimenomaan tasa-arvoisuus, laatu ja potilaiden nopea saavuttaminen, Saari luettelee uudistuksen etuja.

Tässä mallissa voi joskus käydä niin, että samaa potilasta kuljetetaan läpi Lapin usealla ambulanssilla.

- Se ei ole tavoiteltu tilanne, mutta sen välittömän valmiuden ja kuntaan sijoitetun yksikön paikallaolon turvaamiseksi voi olla, että tällaiseen ratkaisumalliin joudutaan turvautumaan, Saari sanoo.

Ensisijaisesti siirrot keskussairaalaan tehdään siihen tarkoitukseen varatuilla siirtoyksiköillä, hän painottaa.

- Mutta mikäli tilanne etenee niin, että yksiköt ovat kaikki käytössä, niin tällaiseen voidaan joutua turvautumaan.

Hoitajia vielä koulutettava

Vuosi 2013 oli ensihoidon uudistuksen siirtymäaikaa. Kuntien kanssa aiemmin suoraan asioineet ambulanssiyrittäjät luovuttivat liiketoimintaansa sairaanhoitopiirille ja myös niiden henkilöstöä siirtyi sairaanhoitopiirin palvelukseen. Lisäksi Lapin sairaanhoitopiirille koottiin tarvittava kalusto, jonka se on sijoittanut maakuntaan.

Viime vuoden aikana on myös palkattu lisää väkeä, kertoo Antti Saari.

- Välitön valmius sitoo enemmän henkilökuntaa kuin aikaisempi järjestämistapa. Olemme rekrytoineet noin viisikymmentä uutta henkilöä.

Ihan jokaisella hoitajalla ei ole vielä vaadittua hoitotasoa, mutta sekin järjestyy jatkossa, Antti Saari lupaa.

- Pula hoitotasoisista ensihoitajista on valtakunnallinen. Ihan (kuntayhtymän) palvelutasopäätöksen mukaista määrää valmiita hoitotasoisia ensihoitajia ei saatu rekrytoinnin myötä. Koulutuksella tulemme nostamaan tasomme sellaiseksi kuin palvelutasopäätös edellyttää.

Saaren mukaan hoitotasoisiin ambulansseihin - siis ensihoitoa antaviin - vaatimukset täyttävä henkilökunta on saatu. Siirtoyksiköt tarjoavat perustasoista hoitoa, joten myös työntekijöiden koulutusvaatimukset ovat hieman matalammat.

- Kaikki yksiköt eivät tule olemaan hoitotasolla myöskään jatkossa. Välittömän valmiuden yksiköt ovat hoitotasoisia, mutta sitten on tällaisia siirtokuljetusyksiköitä, ne ovat perustasoisia, Antti Saari sanoo.

Kenttäjohto ohjailee ambulansseja

Koko pakettia hallinnoidaan kolmessa tasossa.

- Meillä on ensihoitokeskus, joka pitää sisällään ensihoidon hallinnon. Siinä on vastuulääkäri, ensihoitopäällikkö - operatiivinen ensihoidon esimies - ja henkilöstöhallinnollinen osastonhoitaja.

Seuraavana portaana on lakisääteinen kenttäjohto.

- Kenttäjohto toimii vuorossaan ensihoidon operatiivisena johtajana. Se tukee hätäkeskusta tarvittaessa ja tekee yksikkösiirtoja tyhjiöiden välttämiseksi, kertoo Saari.

Lisäksi kussakin Lapin sairaanhoitopiirin kunnassa on paikan päällä henkilökunta ja asemavastaavat, Antti Saari täydentää.

Lue seuraavaksi