1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Homoliitot, ruotsin kieli ja sudet jakavat suomalaisten mielipiteet jyrkimmin

Ylen Pirstoutunut Suomi -kyselyssä selvitettiin, mikä jakaa kansaa.

Nuoret olisivat valmiimpia antamaan avio-oikeuden homopareille kuin yli 65-vuotiaat. Lähde: Taloustutkimus. Kuva: Juha Rissanen / Yle.

Yle Uutisten Pirstoutunut Suomi -kysely kertoo, että homoliitot, ruotsin kieli ja sudet jakavat kansaa. Ne ovat sellaisia kysymyksiä, joista ollaan eniten erimielisiä.

Omia arvojaan voi verrata muuhun Suomeen Ylen Arvokoneessa.

Taloustutkimuksen toteuttamassa kyselyssä väite "samaa sukupuolta olevilla pareilla pitää olla oikeus avioliittoon" jakoi kansan jyrkimmin. Vahvasti samaa mieltä on 35 prosenttia suomalaisista, vahvasti eri mieltä 23 prosenttia.

Kysymys jakaa suomalaiset erityisesti iän mukaan. Suurin osa alle 50-vuotiaista kannattaa avio-oikeutta kaikille seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta. Kun siirrytään yli 65-vuotiaiden ryhmään, enemmistö, 57 prosenttia, vastustaa oikeutta. Oikeutta kannatetaan eniten kaikkein pienituloisimpien ja kaikkein rikkaimpien joukossa.

Sudet ja ruotsi

Ylen arvotutkimuksen eräs väite kuului: "susia pitäisi voida metsästää nykyistä vapaammin". Kansalta ei saatu selvää mielipidettä, vaan susien runsaamman metsästyksen puoltajia ja vastustajia löytyi lähes yhtä suuri määrä.

Jako kulkee selvästi ikäpolvien mukaan. 15–24-vuotiaista alle viidennes kannattaa metsästystä, yli 65-vuotiaista 53 prosenttia. Jakolinja on myös maantieteellinen: eniten kannatusta asialle löytyy Kymenlaaksosta, Karjalasta, Savosta, Pohjanmaalta, Lapista ja Keski-Suomesta, vähiten Uudeltamaalta.

Koulun pakollisesta ruotsin kielestä on kiivailtu pitkään. Ruotsin kielen asema on suomalaisille myös tämän tutkimuksen perusteella jossain määrin tärkeä asia. Tutkimuksessa otettiin kantaa väitteeseen "ruotsin kielen erityisasema Suomen toisena virallisena kielenä pitää purkaa".

Kolmannes haluaisi purkaa kielen aseman toisena virallisena kielenä. Melko täsmälleen 50 prosenttia suomalaisista sen sijaan haluaisi säilyttää erittäin voimakkaasti tai jossain määrin nykyisen tilanteen.

Ilmasto ja naisten asema tärkeitä

Suomalaisten ajattelusta saa toisenlaisen kuvan, kun kysytään, mitkä asiat ovat tärkeitä. Ne ovat eri kysymyksiä kuin erimielisyyttä kärjistävät.

Tärkeimpänä pidettiin kysymystä naisten tasa-arvosta miehiin nähden. Naisista 75 prosenttia pitää asiaa tärkeänä, miehistäkin 51 prosenttia. Tutkimuksessa asia oli muotoiltu väittämäksi "naiset ovat Suomessa edelleen epätasa-arvoisessa asemassa miehiin nähden".

Energiankulutuksen vähentäminen ilmastonmuutoksen torjumiseksi on 59 prosentin mielestä tärkeä asia. Lähes yhtä moni on sen kannalla, että näin myös pitää toimia.

Kyselyn perusteella vaikuttaa, että Suomessa on huolta ihmisten passivoitumisesta. Kun kysyttiin mielipidettä väitteeseen "Suomen sosiaalituet johtavat siihen, että liian harva ottaa vastuun omasta pärjäämisestään", 59 prosenttia piti kysymystä tärkeänä. Tässäkin kysymyksessä melkein yhtä moni oli myös samaa mieltä väitteen kanssa.

Katso tarkemmat tulokset ja vertaa omia arvojasi muuhun SuomeenYlen Arvokoneessa.