1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Elyltä vihreää valoa Kollajan altaalle

Ely-keskus on ottanut kantaa pitkään kiisteltyyn Kollaja-hankkeeseen. Keskuksen mukaan tekojärvi ei vaarantaisi merkittävästi alueen luontoarvoja.

Kuva: Yle

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus näyttää vihreää valoa Pudasjärvelle suunnitellulle Kollajan altaalle. Elyn mukaan Kollajan tekojärvi ei heikennä merkittävästi alueen Natura-arvoja. Kollajan altaan vesistä ei olisi haittaa esimerkiksi Venkaan lähteeseen, sillä patovalli on siirretty noin neljäsataa metriä taaemmas kuin aiemmin suunniteltiin.

Kollajan altaan rakentamisen seurauksena Pudasjärvellä noin 7,2 hehtaarin kokoinen alue muuttuisi mahdollisesti tulvametsästä tulvaniityksi.

Elyn luonnonsuojeluyksikön päällikkö Eero Melantie jätti keskuksen lausuntoon eriävän mielipiteen.

Kollajan allas vaatisi lakimuutoksen

Kiisteltyä Kollajan allashanketta on viritellyt uudelleen PVO Vesivoima.

- Kollajan tulevaisuutta on vielä liian aikaista arvioida, vaikka kovasti töitä sen eteen tehdään. Ely-keskuksen lausunnon lisäksi tarvitaan muitakin myönteisiä päätöksiä ja päivitys koskiensuojelulakiin, toteaa PVO Vesivoiman toimitusjohtaja Pertti Pietinen.

Nykyisen hallituksen hallitusohjelmassa on kirjaus, jonka mukaan vesilaki ja koskiensuojelulait säilyvät nykymuodossaan.