Korvatulehduskierre voi vaikuttaa pienten lasten aivotoimintaan

Varhaislapsuudessa sairastetut toistuvat korvatulehdukset voivat aiheuttaa muutoksia puhetta käsitteleviin aivotoimintoihin. Tutkimustulos on merkittävä lasten kielellisten vaikeuksien ennaltaehkäisemiseksi.

Kotimaa
Lääkäri tutkii lasta.
Lääkäri tutkii lasta.YLE

Varhaislapsuudessa sairastetut toistuvat välikorvatulehdukset voivat aiheuttaa muutoksia puhetta käsitteleviin aivotoimintoihin. Tämä käy ilmi Turun yliopiston ja Oulun yliopistollisen sairaalan uudesta tutkimuksesta.

Tutkimukseen osallistui 20 Oulun seudulla asuvaa 2-vuotiasta lasta, joille oli korvatulehduskierteen vuoksi tehty korvien putkitus. Vertailuryhmä koostui 19 lapsesta, jotka olivat sairastaneet korkeintaan kaksi korvatulehdusta. Lasten aivovasteita mitattiin, kun he kuulivat suomenkielisiä tavuja.

Tutkimuksessa havaittiin, että toistuvia korvatulehduksia sairastaneet lapset olivat erityisen herkkiä puheäänteissä esiintyville äänenkorkeuden ja -voimakkuuden vaihteluille. Sen sijaan esimerkiksi konsonanttien erotteleminen saattoi heillä olla normaalia kypsymättömämpää. Korvatulehduksia sairastaneiden lasten kuuloerottelua aivokuorella ei ole aiemmin tutkittu. Tutkimustulos on merkittävä lasten kielen kehitykseen vaikuttavien tekijöiden ymmärtämiseksi sekä kielellisten vaikeuksien ennaltaehkäisemiseksi.

Lähteet: Turun yliopiston tiedote