UPM tervehdyttää myös työntekijöitään

Pietarsaaren sellutehdas on valittu terveyden pilottihankkeeksi. Tarjolla on esimerkiksi ravinto-oppia ja kunto-ohjelmia. Jo aiemmin työtapaturmat saatiin puolitettua ja tupakat tumpattua.

Kotimaa
Asentaja Timo Pryyl korjaa sähkömoottoria

UPM käynnisti konsernin laajuisen Työturvallisuuden ryhtiliikkeen vuonna 2012. Poissaoloon johtaneet työtapaturmat vähenivät ensimmäisen vuoden aikana jo huimat 40 prosenttia. Pietarsaaren sellutehtaalla onnettomuuksien määrä on jo yli puolittunut aiemmista lukemista. Perjantaina portin infotaululla komeili, että edellisestä tapaturmasta on kulunut jo 208 vuorokautta.

– Se tapahtui kesätyöntekijälle, joka venähdytti nilkkansa astuessaan trukista alas, ylpeilee tehtaanjohtaja Veikko Petäjistö hyviä tuloksia.

Työturvallisuuden huomioiminen on nykyään jatkuvaa. Henkilökuntaa kiitetään pikkubonuksin hyvistä tuloksista.

– Asiaan kiinnitetään jatkuvasti huomiota ja sitä tarkkaillaan. Asennoituminen työturvallisuuteen oli aiemmin ongelma, mutta se on edennyt erittäin hyvin ja siitä on tullut hyviä tuloksia, kertoo Pietarsaaren tehtaalla 24 vuotta työskennellyt asentaja Timo Pryyl.

Terveyden pilottitehdas

Nyt Pietarsaaren tehdas on nimitetty Huomio terveyteen -projektin pilottipaikaksi. Tarkoitus on kannustaa työntekijöitä kiinnittämään huomiota omaan terveyteensä. Ohjelman sisältö muotoutuu kevään aikana. Henkilöstöpäällikkö Patrik Lindholm kaavailee, että siihen voisi sisältyä esimerkiksi ravintotietoutta ja kunto-ohjelmia, niitä haluaville.

– Terveysriskeillä on suora yhteys työkykyyn ja sairauspoissaoloihin. Tällä haluamme mahdollistaa sen, että henkilöstö huomioi terveyden paremmin ja kannusta myös omaehtoiseen terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen, kertoo henkilöstöpäällikkö Patrik Lindholm.

Lindholm kertoo. että yhteiskunnassa yleisesti lasketaan yhden sairauspoissaolopäivän hinnaksi 400 euroa. UPM:n kokoisessa yhtiössä puhutaankin isoista summista.

Hyvinvointi on osa johtamista

Henkilöstöpäällikkö Patrik Pryyl

– Kyllä tämä oikeastaan liittyy siihen, kuinka hyvinvointi on osa johtamista. Sillä on erittäin tärkeä merkitys henkilöstön jaksamiseen. Kaikki tämä liittyy kokonaisvaltaiseen ajattelutapaan, sanoo Lindholm.

Tupakat tumpattiin – henkilöstö mukana terveystalkoissa

UPM kielsi konsernin laajuisesti tupakoinnin toimipisteissään vuosi sitten. Patrik Lindholm sanoo yllättyneensä, kuinka hyvin kielto otettiin vastaan. Moni työntekijä tumppasi savukkeensa lopullisesti.

– Nyt on ollut mahdollisuus lopettaa tupakointi koko yhteisön tuella. Olemme antaneet tukipaketteja lopettamisen avittamiseksi.

Henkilöstöltä vaikuttaa haluja löytyvän yhteiseen terveysprojektiin. Sairauspoissaolot kuormittavat töissä olevia työkavereita.

– Kyllä minä henkilökohtaisesti olen valmis liikunnallisiin ja ravinnollisiin muutoksiin. Tämä on meidän jokapäiväistä elämää ja omaa hyvinvointia, päättää asentaja Timo Pryyl.

Tavoitteena on, että asia ei jää yhdeksi projektiksi monien muiden joukossa, vaan terveyden huomioimiseksi luodaan kestävä toimintamalli, jota voitaisiin soveltaa yhtiön muillakin tehtailla.