1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. terveys

Pitkään imetetyt etevämpiä jo alle kaksivuotiaina

Imettäminen on aiemminkin liitetty kognitiivisten kykyjen kehittymiseen, mutta tieto imetyksen keston vaikutuksista on ollut vähäisempää.

Äidinmaito on tehokkain yksittäinen keino suojata lasta tappavia tauteja kuten ripulia ja keuhkokuumetta vastaan. Kuva: Mike Alquinto / EPA

Pitkään imetetyt lapset pärjäävät monissa motorisia ja kognitiivisia taitoja mittaavissa testeissä paremmin kuin ikätoverit, joiden rintaruokinta jää lyhyeksi, kreikkalaistutkimus osoittaa.

Erot näkyvät etenkin verrattaessa yli kuusi kuukautta rintaruokinnalla olleita lapsiin, joita ei ole imetetty lainkaan. Kuitenkin jokainen lisäkuukausi rintaruokinnalla liittyy parempaan kognitiiviseen, motoriseen ja kielelliseen testimenestykseen 18 kuukauden iässä.

Kreikkalaisten havainnot ovat mielenkiintoisia, sillä vaikka imettäminen on liitetty kognitiivisten kykyjen kehittymiseen aiemminkin, tieto imetyksen keston vaikutuksista kielelliseen ja motoriseen kehitykseen on ollut vähäisempää.

Tutkimukseen osallistui 540 kreetalaisäitiä lapsineen. Yhteydet pysyivät ennallaan senkin jälkeen, kun tutkijat huomioivat monia vanhempiin ja lapsiin liittyviä tekijöitä, jotka olisivat voineet selittää testimenestystä.

Tulokset julkaistiin Journal of Epidemiology & Community Health (siirryt toiseen palveluun) -lehdessä.