Asiantuntija: Tiedoista voi laskuttaa perussuomalaisia

Hallinto-oikeuden professorin mukaan perussuomalaisilla ei ole automaattisesti oikeutta saada ilmaiseksi listaa Rovaniemen kaupungin työntekijöiden palkkatiedoista. Kunnilla on laillinen oikeus periä kohtuullinen maksu julkisista tiedoista silloin, jos tietopyyntö aiheuttaa merkittävän määrän työtä.

Kotimaa
Suomen lain ensimmäinen osa ja puheenjohtajan nuija.
Arja Lento / Yle

Kaupungin työntekijöiden palkkatiedoista on vaadittu maksua Rovaniemellä. Kaupunginhallituksen jäsen Jarmo Juntunen (ps.) pyysi kaupungilta työntekijöiden palkkatietoja viime vuoden lopulla, mutta kaupunki vaatii tiedoista 200 euron maksun.

Juntunen sanoo haluavansa tiedot, jotta hän voi vertailla, saavatko samaa työtä tekevät ihmiset kaupungilla samaa palkkaa.

Rovaniemen perussuomalaiset eivät tyydy kaupungin päätökseen periä Juntuselta rahaa palkkatietojen toimittamisesta. Ryhmän puheenjohtaja Matti Torvinen sanoo olevansa valmis viemään asian vaikka korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti.

Kaupunki: Pyyntö OK, maksu OK

Henkilöstön kehittämispäällikkö Ville Urponen sanoo, että pyydetyt tiedot ovat maksullisia, koska olemassa olevia tietoja joudutaan muokkaamaan pyynnön mukaiseksi. Muutoin palkkaustiedot voidaan Urposen mukaan luovuttaa Juntuselle, vaikka niistä muodostuu henkilörekisteri.

Julkisuuslain mukaan tietojen muokkaamisesta voidaan periä kohtuullinen maksu. Samoin maksu voidaan periä tietojen kopioinnista.

Kaikkea ei voi julkaista

Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää sanoo, että kuntien tulee luovuttaa julkisia tietoja ilmaiseksi. Poikkeuksen tekee kuitenkin kaksi seikkaa, joiden perusteella kunta voi halutessaan periä kohtuullisen maksun: iso työmäärä ja kopiointi. Siten Rovaniemen kaupungin vaatimus maksusta on kohtuullinen, jos listan tekemiseen kuluisi merkittävästi aikaa.

Tällaista palkkatietolistaa ei kuitenkaan voida Mäenpään mukaan luovuttaa Juntuselle, mikäli listassa on tietoja työn vaativuusluokituksesta ja sitä kautta tunnistettavien työntekijöiden henkilökohtaisista ominaisuuksista. Tällaisia tietoja ei saa lain mukaan esittää Juntuselle lainkaan, Mäenpää sanoo.

Nimien poisto poistaisi laillisuusongelman

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio ei pidä kaupungin palkkatietolistan luovuttamista välttämättä henkilötietolain vastaisena. Aarnion mukaan laillisuusongelma poistuisi kuitenkin kokonaan, jos kaupunki luovuttaisi perussuomalaisille listan, jossa nimien sijaan olisi vain ammattinimikkeet.

Tämä tosin aiheuttaa kaupungille juuri sellaista ylimääräistä työtä, mikä oli alkuperäinen peruste vaatia maksua tiedoista.