1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. talous

Raportti: Suurilla suomalaisyrityksillä kymmeniä tytäryhtiöitä veroparatiiseissa

Finnwatch-kansalaisjärjestön raportin mukaan suomalaisyrityksillä on veroparatiiseissa yhteensä 438 tytäryhtiötä. Tytäryhtiöitä on perustettu muun muassa Caymansaarille, Kyprokselle ja Brittiläisille Neitsytsaarille, ja lisäksi alhaisemman verotuksen maihin Belgiaan ja Hollantiin. Suomessa yhtiöiden raportointivelvollisuuksia säätelevät lait eivät velvoita julkaisemaan listausta mahdollisista tytäryhtiöistä.

Finnwatch on ottanut raporttiinsa mukaan myös alhaisen verotuksen maissa Hollannissa ja Belgiassa olevat suomalaisyritysten tytäryhtiöt. Kuva: Yle Uutisgrafiikka

Suomalaisyritykset hyödyntävät yleisesti veroparatiiseja liiketoiminnassaan, kertoo suomalaisen yritystoiminnan maailmanlaajuisia vaikutuksia tutkiva Finnwatch-kansalaisjärjestö.

Finnwatchin raportin mukaan 20 liikevaihdoltaan suurimmalla suomalaisyrityksellä on yhteensä 225 tytäryhtiötä veroparatiiseissa. Kaikilla suomalaisyrityksillä on veroparatiiseissa yhteensä 438 tytäryhtiötä.

Finnwatch on ottanut veroparatiisilistalleen myös alhaisen verotuksen maat Hollannin ja Belgian, joissa suomalaisyrityksillä on paljon holding-yhtiöitä. Molemmissa edellä mainituissa tapauksissa noin puolet tytäryhtiöistä sijaitsee Hollannissa tai Belgiassa.

Finnwatch on kerännyt tietoja yhtiöiden veroparatiiseista Orbis-yritystietokannan avulla ja käymällä läpi 20 liikevaihdoltaan suurimman suomalaisyhtiön vuosikertomuksia. Veroparatiiseja määritellessään Finnwatch on käyttänyt Yhdysvaltojen viranomaisten käyttämää National Bureau of Economic Research -tutkimuslaitoksen veroparatiisilistaa. Tässä listassa ei ole mukana Belgiaa ja Hollantia, mutta Finnwatch otti ne mukaan selvitykseensä, koska järjestön näkymyksen mukaan näillä mailla on merkittävä rooli suomalaisyhtiöiden verosuunnittelussa.

Suomalaisyhtiöiden tytäryhtöitä on perustettu Belgian ja Hollannin lisäksi muun muassa Caymansaarille, Kyprokselle ja Brittiläisille Neitsytsaarille.

Hollannin merkitystä veroparatiisiyhtiöille kuvaa se, että lähes 90 prosenttia Suomesta Hollantiin tehdyistä suorista sijoituksista on tehty Hollantiin rekisteröityihin tytäyhtiöihin. Käytännössä sijoitukset kierrätetään näiden holding-yhtiöiden kautta lopullisiin sijoituskohteisiin, Finnwatchin raportissa kirjoitetaan.

Selvitystä tehdessään Finnwatch havaitsi, että tilinpäätökset ja vuosikertomukset antavat hyvin vaihtelevasti tietoja konsernien tytäryhtiöistä. Finnwatch toteaa, että Suomessa yhtiöiden raportointivelvollisuuksia säätelevät lait eivät velvoita julkaisemaan listausta mahdollisista tytäryhtiöistä.

Finnwatchin mielestä yhtiöiden rakenteesta pitäisi saada yhtenäistä ja vertailukelpoista tietoa julkisista, ilmaisista vuosikertomuksista. Finnwatch perustelee tätä sillä, että tiedot tytäryhtiöistä ja niiden omistussuhteista ovat yhtiöiden liiketoiminnalle ja sijoittajille oleellisia perustietoja.

Finnwatch muistuttaa, että liiketoiminta voi olla menestyvää myös ilman veroparatiisiyhtiöitä. Finnwatchin raportissa kirjoitetaan, että Suomessa on useita kansainvälisiä suuryrityksiä, jotka eivät tilinpäätöstensä perusteella käytä veroparatiiseja hyväksi konsernirakenteessaan. Toisaalta tieto on epävarma niin kauan, kun kaikkien tytäryhtiöiden ilmoittaminen ei ole laissa määrätty.

Verohallinto on aiemmin arvioinut, että suuryritysten verosuunnittelu vie Suomen valtiolta verotuloja vuosittain 320 miljoonaa euroa.

Täsmennetty klo 6.30. Finnwatchin veroparatiisilistaukseen on otettu mukaan myös Belgia ja Hollanti alhaisen verotuksen takia.