1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Aurinkotalousprofessori kampittaa fossiilista aikaa

Saksalainen Christian Breyer aloitti työnsä Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Hän on ensimmäinen aurinkotalouden professori Pohjoismaissa.

Kotimaan uutiset
- Synteettisestä maakaasusta ei aiheudu hiilidioksidipäästöjä, sanoo Lappeenrannan teknillisen yliopiston aurinkotalouden professori Christian Breyer.
- Synteettisestä maakaasusta ei aiheudu hiilidioksidipäästöjä, sanoo Lappeenrannan teknillisen yliopiston aurinkotalouden professori Christian Breyer.YLE

Mitä aiot tehdä Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa?

- Avaintehtävä on todella ymmärtää energianäkymät, se mitä sataprosenttisesti uusiutuva energia, aurinkotalous todella merkitsee paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti - ja maailmanlaajuisesti.

- Pitää ymmärtää, mitä pitää tehdä ja milloin ja mikä rooli on milläkin osatekijällä.

- Aurinkotalouden ymmärryksen seurauksena on uusien liiketoimintamallien ja ehkä tarvittavien poliittisen muutosten havaitseminen, jotta kaikki voidaan toteuttaa

Mitä aurinkotalous tarkoittaa?

- Aurinkotalous on uusi sana, puhutaan auringosta tulevasta energiasta, aurinkosähköstä, aurinkolämmityksestä, tuulienergiasta, biomassasta ja vesivoimasta. Kaikki nämä kootaan yhteen kattamaan koko energian kysynnän. Sähkön, lämmön ja liikenteen tarve kootaan yhteen ja katetaan kaikki kysyntä aurinkoenergialla. Aurinkotalouden tavoitteena on tehdä tämä lopulta kustannustehokkaasti.

On keksitty säilöä tuuli- ja aurinkosähköä synteettiseksi metaaniksi. Mikä merkitys tällä varastoinnilla on?

- Se on yksi avainratkaisu, koska meillä ei ole paljon siltoja eri energiasektoreiden, sähkön, lämmön ja liikenteen välillä.

- Synteettinen metaani on samaa, jota sanomme maakaasuksi, mutta se pohjautuu uusiutuvaan energiaa, eikä siitä aiheudu hiilidioksidipäästöjä. Se on todellinen mahdollisuus selviytyä ilmastonmuutoksesta ja saada rajattomat energiavarat käyttöön.

Pelastuuko pallo, jos tämä teknologia yleistyy?

- Sähköstä kaasuksi on osa ratkaisua. Se, mitä tarvitsemme, on ajattelun muutos. Jos todella haluaa selviytyä ilmastonmuutoksen seurauksista, me tarvitsemme valtavia sijoituksia uusiutuvan energian peruspilareihin: aurinkoenergiaan, bioenergiaan, tuulivoimaan. Sen jälkeen kaikki nämä on integroitava pysyväksi teholähteeksi saadaksemme keskeytyksettä voimaa ja lämpöä ja saadaksemme energiaa eri liikennemuotojen käyttöön.

Millaista ajattelun muutosta tarkoitat?

- Ajattelun muutos on sitä, että tunnustetaan ilmastonmuutos maailman suurimmaksi ongelmaksi, joka voidaan ratkaista ottamalla aurinkotalous vakavasti.

- Meidän on voitettava fossiilinen aika ja ydinvoiman aika, koska ne eivät ole uusiutuvia ja ne ovat todella kalliita teknologioita kaikki kulut huomioon ottaen.

- Mielen muutos on se, että luodaan tasapaino tämän planeetan voimavarojen ja kestävyyden välille tuhlailun sijaan. Siinä on onnistuttava ja uusiutuvat energiat tarjoavat kaikki mahdollisuudet, koska niitä on lähes rajattomasti, eikä niillä ole jäteongelmaa.

Hiilidioksidia tarvitaan sähköstä kaasuksi- prosessiin. Voidaanko ajatella että hiilidioksidi otettaisiin käyttöön hiilivoimaloista ?

- Se ei pidemmän päälle auta. Saadaksemme luotua kestävän järjestelmän tarvitsemme myös kestävällä tavalla syntynyttä hiilidioksidia. Kivihiili kaivetaan maaperästä ja se poltetaan ja hiilidioksidi vapautuu ilmaan.

- Onneksi on kestävän kehityksen kannalta hyviä hiilidioksidilähteitä, kuten biokaasu ja esimerkiksi puunjalostusteollisuus. Voimme lopulta myös ottaa hiilidioksidia ilmasta ja käyttää sitä sähkön muuttamiseen metaaniksi. Siten voisimme todella matkia luontoa, koska hengittäisimme hiilidioksidia sisään ja ulos. Hiilidioksidi olisi tässä energian kuljettajana.

Lisää aiheesta Ajankohtaisessa kakkosessa klo 21.

Lue seuraavaksi