Risikko esittää alueellisia sote-kokeiluja

Ministeri Paula Risikko esittää, että sote-uudistuksen rahoitusvaihtoehdoista tehtäisiin alueellisia kokeiluja. Risikko puhui Helsingin Lääkäripäivillä.

sote-uudistus

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko (kok.) esittää alueellisia kokeiluja sosiaali- ja terveysuudistuksen rahoituksen vaihtoehdoista.

Kokeiluissa asiakas voisi nykyistä vapaammin valita hoitopaikkansa ja raha seuraisi asiakasta, Risikko ehdotti puhuessaan Helsingin Lääkäripäivillä.

Kokeiluilla voitaisiin etsiä ratkaisuja myös hoitojonojen ja sairauspäivärahakauden pituuden väliseen yhteyteen, matkakustannuksiin, ensihoidon rahoitukseen sekä lääkehoitojen kustannusten jakoon avo- ja laitoshoidossa.

Risikko pitää tärkeänä, että sosiaali- ja terveydenhuoltoon saadaan uusi rahoitusmalli ja rahoituksen uudistaminen on valmisteltava yhdessä rakenneuudistuksen kanssa, hän totesi.

Risikko ei pidä sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoituksen jakautumista useisiin lähteisiin erityisenä ongelmana. Nykyinen rahoitusjärjestelmä kuitenkin kannustaa joskus asiakkaiden kannalta epätarkoituksenmukaisiin hoitoratkaisuihin, hoito- ja kustannusvastuun pallotteluun sekä heikentää toiminnan tehokkuutta, Risikko totesi.

- Kokeiluissa on luotava hoidon järjestäjälle kannusteita nopeuttaa hoitoon ja muihin palveluihin pääsyä, lyhentää jonoja sekä hallita palveluiden kokonaiskustannuksia, Risikko painotti puheessaan.