Poikkeustalvi vaatinut kovasti liukkaudentorjuntaa Oulussa

Liukkaudentorjuntatyöt ovat teettäneet tänä talvena poikkeuksellisen paljon työtä tienpitäjille. Esimerkiksi Oulussa on tähän mennessä jo käytetty lähes sama määrä liukkaudentorjunta-aineita eli hiekkaa ja soraa kuin normaalivuosina koko talven aikana.

Kotimaa
Kuvassa jäinen katunäkymä ja pysäköityjä autoja
Yle / Kati Latva-Teikari

Lumitöiden määrä on jäänyt Oulun seudulla tänä talvena melko vähiin, mutta liukkaudentorjuntaan on jouduttu panostamaan sitäkin enemmän. Tiemestari Markku Holma Oulun teknisestä liikelaitoksesta kertoo, että nollan tietämissä kieppuneet säät ovat olleet haasteellisia liukkaudentorjunnassa.

Säädösten mukaan katualueiden kunnossapito kuuluu yleensä kiinteistönomistajille ja taloyhtiöille. Niiden varautuminen tavallisia talvia vaativampaan liukkaudentorjuntaan vaihtelee, mikä näkyy myös katujen kunnossa. Myös useille kiinteistönhoitoyhtiöille talvet asettavat suuria haasteita.

Kaupunki huolehtii teiden kunnossapidosta yleisillä kevyenliikenteen väylillä, jotka on merkitty jalankulku- ja pyörätien merkeillä. Käytännössä näidenkin alueiden hoidosta vastaavat kuitenkin usein yksityiset urakoitsijat, joilta kaupunki ostaa tienpitopalvelut.

Ohjeiden mukaan tiet ja katualueet pitää saada liikennöitävään kuntoon ennen varsinaisia ruuhkahuippuja eli aamuisin ennen kello 7:ää ja iltapäivisin ennen kello 16:ta.