Sisäilmaongelmat aiheuttavat oireita yli 30 koulussa Tampereella

Kouluissa tehdään alkuvuodesta tarkempi oire- ja havaintokysely henkilökunnalle ja kevään aikana rakennusten esitutkimuksia. Neljästä koulusta aiotaan luopua.

Kotimaa
Ekaluokkalaiset menossa Vehmaisten kouluun
Päivi Solja / Yle

Tampereen kaupungin tilakeskus on syksyn aikana selvittänyt kaupungin peruskoulujen kuntoa ja sisäilmatilannetta. Selvityksen mukaan sisäilmaongelmat aiheuttavat oireita yli 30 koulussa.

Tämänhetkisen tiedon mukaan koulujen tiloissa voidaan kuitenkin jatkaa toimintaa normaalisti. Oireiden syitä selvitetään tämän vuoden aikana.

Neljästä koulusta aiotaan luopua ja neljässä tehdään perusparannus.

Kaikkien koulujen rehtoreille lähetettiin kysely marraskuussa. Kyselyssä tiedusteltiin kouluissa ilmennyttä oireilua sekä oppilaiden että henkilökunnan osalta.

Tämän lisäksi tehtiin kiinteistöjen huolto- ja ylläpitotoiminnan perusteella kokemusperäiset arviot koulurakennusten kunnosta.

Koulut jaettiin neljään ryhmään

Selvityksen perusteella koulut on jaettu neljään ryhmään.

Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat koulut tai koulurakennukset, joissa sisäilmaongelmiin viittaavaa oireilua on ollut usealla henkilöllä. Ryhmässä on kolmetoista koulua tai koulun yksittäistä tilaa.

Toisen ryhmän kouluissa on oireillut yksi tai korkeintaan muutama henkilö tai oireilua on ollut yksittäisessä tilassa. Tässä ryhmässä on 19 koulua tai koulun yksittäistä tilaa.

Kolmannessa ryhmässä ovat koulut, joissa tehdään perusparannus tai joista luovutaan lähivuosina. Jos tähän ryhmään kuuluvissa kouluissa on esiintynyt oireilua, toimintaolosuhteet turvataan niissä erillistoimin.

Neljänteen ryhmään kuuluvat koulut tai koulurakennukset, joissa tämänhetkisen tiedon mukaan ei ole tarvetta lisätutkimuksiin tai korjaaviin toimiin.

Pikaisia toimenpiteitä ja jatkotutkimuksia

Niissä kouluissa, joissa oireita on havaittu, käynnistetään ja on jo osin käynnistetty nopeasti ja helposti tehtäviä, olosuhteita parantavia toimenpiteitä.

Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi ilmanpuhdistimien hankkiminen, siivouksen tehostaminen, ilmanvaihdon säätö, korvausilman lisääminen ja rakenteiden tiivistäminen. Myös siivouksen laatua selvitetään heti alkuvuodesta.

Tammi-helmikuussa näissä kouluissa tehdään tarkempi oire- ja havaintokysely henkilökunnalle. Tammi-toukokuun aikana tehdään rakennusten esitutkimuksia eli lähinnä olosuhdemittauksia ja talotekniikan tarkistuksia oireilualueilla.

Tämän jälkeen arvioidaan kokonaisvaltaisten sisäilmasto- ja kuntotutkimusten tarve eri kouluissa. Nämä laajemmat tutkimukset pyritään tekemään viimeistään touko-joulukuussa 2014. Näiden tutkimusten ja selvitysten jälkeen päätetään koulukohtaisista jatkotoimenpiteistä.