1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. talous

EK tyrmää veroparatiisiraportin - virheellinen ja puutteellinen

Elinkeinoelämän keskusliitto pitää Finnwatchin veroparatiisiraporttia täysin harhaanjohtavana. Järjestön mielestä raportti tahraa rehellisesti toimivien suomalaisten yhtiöiden maineen. EK huomauttaa, ettei veroparatiisiyhtiön käyttäminen välttämättä merkitse verojen välttämistä.

talous

Elinkeinoelämän keskusliitto tyrmää Finnwatch-järjestön tekemän raportin suurten suomalaisyhtiöiden veroparatiisitoiminnasta. EK:n veroasiantuntijan Virpi Pasasen kirjoittamassa lausunnossa raportti todetaan epätäsmälliseksi ja virheelliseksi.

EK on tuohtunut Finnwatchin linjasta, joka leimaa kaiken holding-yhtiöiden käytön veronkierroksi tai veron minimoinniksi. EK:n mielestä holding-yhtiöt ovat normaali osa kansainvälisen konsernin toimintaa. Uusille markkinoille laajentuva yritys suorastaan tarvitsee holding-yhtiöitä.

EK:n mielestä on selvää, ettei kaikkia suuryritysten osia omisteta emoyhtiöiden kautta.

EK ihmettelee, miksi Finnwatch leimaa myös Hollannin veroparatiisiksi. Järjestön mielestä Hollanti ei ole lähelläkään esim. OECD:n veroparatiisimaan määritelmää.

Hollanti on tehnyt laajan verkosto9n eri maiden kanssa kahdenkertaisen verotuksen estämiseksi. Suomella ei ole yhtä laajaa sopimusverkostoa.

Jos Suomella ei ole verosopimusta sellaisen valtion kanssa, johon suomalaisyhtiö aikoo toimintaansa laajentaa, on tyypillistä, että yhtiö tekee omistusjärjestelyt sellaisen maan kautta, jolla on jo verosopimus olemassa. Tämä koituu suomalaisen osakkeenomistajan ja työntekijän eduksi, EK muistuttaa.

Miksi väliyhteisölakia ei mainita?

EK:n mielestä veroparatiisiomistus ei tarkoita sitä, että yhtiö voisi välttää verojen maksamisen. Suomessa voimassa oleva ns. väliyhteisölaki on EK:n mukaan tehokas keino veroparatiiseja vastaan, mutta tästä laista ei ole puhuttu lainkaan veroparatiiseja koskevassa keskustelussa.

Silloin kun väliyhteisölakia sovelletaan, veroparatiisimaassa toimivat yhtiöt verotetaan suomalaisen yhtiön tulona. Väliyhteisölakia sovelletaan, jos veroparatiisissa sijaitsevan yhtiön tuloverotuksen tosiasiallinen taso siellä on alhaisempi kuin 3/5 Suomen verotuksesta, kertoo EK.

Elinkeinoelämän keskusliitto pitää mahdottomana, että kansainvälinen yhtiö pystyisi salaamaan veroparatiisiyhtiönsä verottajalta, koska raportointi- ja tilointarkastustoiminta on hyvin tiukkaa.

- Se, että kansainvälisellä konsernilla on yritys esim. veroparatiisissa, johtuukin lähes aina muista kuin verotuksellisista syistä, Virpi Pasanen kirjoittaa EK:n lausunnossa.

EK:n mielestä Finnwatch kylvää virheellisiä ja puutteellisia faktoja, ja tahraa näin rehellisesti toimivien suomalaisyhtiliden maineen. Raportin tarkoitusperää on vaikea ymmärtää. EK päättää lausuntonsa.

Lue seuraavaksi