Legendaarinen konserttipaikka Nosturi purettaneen

Helsinki on kaavoittamassa Hietalahden Telakkarannan asuntorakentamiselle. Samalla Elmun konserttipaikka Nosturi purettaisiin uusien talojen tieltä.

Helsingin kaupungin kiinteistölautakunta kokoontuu tänään torstaina puimaan Telakkarannan rakentamista. Helsingin kaupunki ja Skanska Talonrakennus Oy ovat neuvotelleet kiinteistökaupan esisopimuksesta, joka koskee Hietalahden Telakkarannassa sijaitsevia rantatontteja.

Suunnitelman mukaan kaupunki myisi noin 8200 m²:n laajuiset alueet Telakkarannan toiselle maanomistajalle Skanskalle, mikäli alueelle ehdotettu asemakaavan muutos tulee voimaan.

Mallaskadun ja Pursimiehenkadun välille sijoittuvien tonttien arvioitu kauppahinta on vähintään 35,7 miljoonaa euroa.

Nosturi saa lähteä

Skanska rakentaisi tonteille asuin-, hotelli- ja toimitilarakennuksia, joiden pohjakerroksiin tulisi ravintola- ja liiketiloja, ja suljettu ranta avattaisiin kaupunkilaisten käyttöön.

Samalla se tarkoittaa sitä, että alueella sijaitseva Nosturi-rakenus purettaneen.

Nosturin nykyinen vuokralainen on Helsingin elävän musiikin yhdistys ELMU, jonka toiminta pyrittäisiin siirtämään korvaaviin tiloihin viimeistään vuonna 2017.