Rauman vanhan Lyseon sisäilma todettiin kelvolliseksi

Rauman Lyseon koulu on uusien sisäilmanäytteiden mukaan käyttökelpoinen. Näytteistä muutamassa ilmeni jonkin verran raja-arvoja ylittäviä pitoisuuksia, mutta toimenpiteet asian korjaamiseksi on jo aloitettu.

Rauma
Hometta ja sisäilmaongelmia
Yle

Rauman vanhasta Lyseosta otetuista pölynäytteistä kahdessa todettiin Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysohjeen raja-arvot vähän ylittävä mineraalikuituvillapitoisuus. Lisäksi yhden luokkahuoneen sisäilman mikrobinäytteistä löytyi raja-arvon ylittävä pitoisuus.

Näytteet otettiin ennen ikkunoiden tiivistystoimenpiteitä. Kaupunki on jo aloittanut tutkimuksen tehneen asiantuntijan suosittelemat toimenpiteet. Luokkahuone, josta löydettiin raja-arvon ylittävä pitoisuus, on toistaiseksi pois käytöstä. Sen käyttöä tarkastellaan uudelleen karmien tiivistetoimenpiteiden valmistuttua

Helpottavaa tietoa oireileville

Uotilan koulun henkilöstölle ja oppilaiden vanhemmille tiedotetaan tutkimuksen tuloksista tänään. Uotilan koulun toiminta siirrettiin sisäilmaongelmien vuoksi syksyllä 2013 Lyseon tiloihin. Koska oppilaiden ja henkilökunnan oireilu jatkui myös Lyseossa, teetti kaupunki useita tutkimus- ja korjaustoimenpiteitä rakennuksessa.

Aluehallintovirasto suorittaa vanhan Lyseon tiloissa aikaisemmin sovitun seurantatarkastuksen helmikuun alussa.