1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Pirstoutunut Suomi

Ylen arvokyselyn tulokset julkaistaan avoimeen käyttöön

Arvokyselyn Ylelle toteutti Taloustutkimus. Nyt aineisto on vapaasti käytettävissä.

Pirstoutunut Suomi -hanke selvitti, miten ja mitkä arvokysymykset jakavat kansaa. Aihe on näkynyt viikon aikana laajalti Ylen uutisissa, ja verkossa arvokonetta on käyty kokeilemassa aktiivisesti.

Arvokone ja uutiset aiheesta pohjautuvat Taloustutkimuksen tekemään kyselyyn. Kysely tehtiin henkilökohtaisina haastatteluina loka-marraskuun vaihteessa 2013. Vastaajia oli 1008, virhemarginaali on noin 3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Kyselyssä tutkimusotos oli kiintiöity ja painotettu Väestötietojärjestelmän mukaisesti. Kiintiöinä Taloustutkimus käyttää sukupuolta, ikää, asuinpaikkaa ja asuinkunnan kokoa. Otokset painotetaan jälkikäteen edustamaan suomalaista väestöä.

Kyselyn tuloksista löytyi neljä arvoryhmää. Ne kaivoi aineistosta Taloustutkimuksen asiantuntija. Ryhmät muodostettiin niin, että ensin aineistosta etsittiin pääkomponenttianalyysilla niin kutsuttuja piileviä taustamuuttujia, jotka pystyvät selittämään muuttujien eli arvoväittämien vaihtelua. Tämän jälkeen tehtiin ryhmittelyanalyysi, jonka avulla koko vastaajajoukosta muodostettiin neljä eri arvoryhmää.

Sekä arvokyselyn tulokset että arvoryhmien tiedot voi ladata itselleen Excel-tiedostoina tästä (.zip). Aineistoa voi käyttää vapaasti, mutta lähteenä on mainittava Yle Uutiset/Taloustutkimus. Aineiston lisenssi on CC-BY-SA 4.0 (siirryt toiseen palveluun).

Pirstoutunut Suomi – kaikki uutiset aiheesta