Oikeusasiamies: Kaupunki rikkoi opettajan sananvapautta - varoitus silti osin perusteltu

Eduskunnan oikeusasiamiehen Petri Jääskeläisen mukaan Rovaniemen kaupungin antamat varoitukset kärjekkäitä yleisönosastokirjoituksia laativalle opettajalle olivat osin oikeutettuja ja osin loukkasivat sananvapautta. Oikeusasiamiehen mukaan opettaja arvosteli koulunsa rehtoria sävyltään tarpeettoman ilkeämielisesti. Sitä vastoin esimiesten antama varoitus, opettajan julkaistua saamansa esimiehen sähköpostiviestin, loukkasi oikeusasiamiehen mielestä opettajan sananvapautta.

Kotimaa
Esa Tikkala
Matias Kaipio / Yle

Kriittisiä yleisönosastokirjoituksia laativa rovaniemeläinen musiikinopettaja Esa Tikkala on Lapissa tunnettu mielipidekirjoittaja. Yleisönosastoissa ja sähköpostiviesteissä muun muassa koulunsa rehtoria ankarasti arvostellut Rovaniemen kaupungin virassa olevana opettajana Esa Tikkala sai vuosina 2010 ja 2012 työnantajaltaan kaupungilta varoitukset mm. viranhaltijan käyttäytymisvelvollisuuden vastaisesta käyttäytymisestä ja luottamukselliseksi tarkoitetun viestin salaisuuden rikkomisesta. Varoitukset antoivat kaupungin opetushallinnosta Tikkalan esimiehet Pertti Hemming ja Antti Lassila.

Oikeusasiamiehen mukaan osa varoitusten perusteista oli oikeudellisesti hyväksyttäviä ja osa oikeudellisesti kestämättömiä. Koska myös aihetta Tikkalan saamiin varoituksiin osin oli, oikeusasiamies katsoi riittäväksi saattaa osastonjohtajien Hemmingin ja Lassilan tietoon, että nämä olivat osin loukanneet Tikkalan sananvapautta.

Sävy tarpeettoman ilkeämielinen

Oikeusasiamiehen mielestä opettaja Esa Tikkalan saama varoitus viranhaltijan käyttäytymisvelvollisuuden vastaisesta käyttäytymisestä oli kahden Lapin Kansan julkaiseman Tikkalan yleisönosastokirjoituksen osalta perusteltu.

Ensimmäisen kirjoituksen osalta oikeusasiamies piti Tikkalan Lapin Kansassa keväällä 2010 julkaistua, koulun rehtoria arvostellutta yleisönosastokirjoitusta pakinatyylistä ja satiirisuudesta huolimatta sävyltään tarpeettoman ilkeämielisenä ja loukkaavana rehtoria kohtaan ja yhteen sopimattomana virkamiehen käyttäytymis- ja lojaliteettivelvoitteen kanssa.

Toiseen kirjoitukseen eli Lapin Kansan syksyllä 2010 julkaisemaan Tikkalan asiatyyliseen yleisönosastokirjoitukseen perustuvilta osin varoitus ei myöskään oikeusasiamiehen mukaan loukannut Tikkalan sananvapautta. Oikeusasiamiehen mielestä Tikkala kirjoitus väitti koulunsa rehtorin tehneen laittoman nimityspäätöksen ja loi ulospäin mielikuvan siitä, että lainvastaisuus olisi tosiasia.

Oikeusasiamies piti varoituksen oikeudellisesti hyväksyttävinä perusteina myös kahta Tikkalan muun muassa kaupunginhallituksen ja valtuuston puheenjohtajille lähettämää sähköpostiviestiä. Oikeusasiamiehen mukaan sähköpostiviesteistä välittyi hyvin kärjekkäitä ilmaisuja käyttäen pyrkimys estää nimeltä mainitun henkilön nimittäminen mihinkään Rovaniemen kaupungin oppilaitoksen johtotehtävään.

Varoitukset loukkasivat myös sananvapautta

Osan yleisönosastokirjoituksista ja sähköpostiviesteistä käyttäminen virkavaroitusten perusteena oli oikeusasiamiehen mukaan oikeudellisesti kestämätöntä ja loukkasi Tikkalan sananvapautta.

Oikeusasiamiehen mukaan sananvapautta kaupungin antama varoitus loukkasi esimerkiksi siltä osin kun varoitus perustui Tikkalan Lapin Kansan yleisönosastokirjoituksessa julkaisemaan sitaattiin esimieheltään saamastaan sähköpostiviestistä. Tikkalalle annettiin tästä varoitus luottamukselliseksi tarkoitetun viestin salaisuuden rikkomisesta. Oikeusasiamiehen mielestä viestissä ei ollut mitään virkamiehen salassapitovelvollisuuden vuoksi salassa pidettävää ja Tikkalalla oli viestin oikeana vastaanottajana oikeus julkistaa saamansa viesti haluamallaan tavalla.

Oikeusasiamies antoi ratkaisunsa 30.12.2013. Ratkaisu on vastaus Tikkalan tekemään kanteluun kaupungin antamista varoituksista, joiden hän katsoi loukkaavan sananvapautta. Oikeusasiamiehen päätös on nelisenkymmentä sivua pitkä ja siinä ruoditaan lukuisia yleisönosastokirjoituksia, sähköpostiviestejä ja niiden vuoksi kantelijan saamia varoituksia.

Kunnianloukkauksesta syyte

Tikkala on saanut syytteen kunnianloukkauksesta. Tikkala sanoo, että syyte ei liity yleisönosastokirjoituksiin, vaan "kaupungin sisäiseen viestintään", joka ei ole ollut julkisuudessa. Tikkala kiistää syyllistyneensä kunnianloukkaukseen. Hänen mukaansa hän on arvostellut julkisen yhteisön johtavan viranhaltijan valintaa. Syyttäjän mukaan Tikkala on loukannut entisen esimiehensä, silloisen Lyseonpuiston lukion rehtorin Risto Kuoksan kunniaa. Tikkala ja Kuoksa eivät halua kertoa asiasta enempää, vaan vetoavat siihen, että asia on toistaiseksi salainen.

Tikkala sai syytteen viime lokakuussa. Asiaa piti käsitellä Lapin käräjäoikeudessa ensi maanantaina, mutta käsittely lykkääntyi lisätodistajien kuulemisen takia arviolta kuukaudella.