Aikuiskouluttajat elävät suhdanteiden mukaan

Aikuiskoulutukselle on kysyntää taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Taantumassa kouluttaudutaan uusille urille, noususuhdanteessa tarvitaan lisä- ja täydennyskoulutusta. Esimerkiksi Vaasan aikuiskoulutuskeskuksessa aikuisopiskelijoita on viime vuonna ollut selvästi tavanomaista enemmän.

Kotimaa
tussi piirtää taululle
Jarkko Heikkinen / Yle

Työelämässä mukana pysyminen vaatii nykypäivänä jatkuvaa itsensä kehittämistä. Toisaalta yhä useampi joutuu tai pääsee hakeutumaan kokonaan uusille urille.

Vaasan aikuiskoulutuskeskuksessa päättynyt vuosi oli poikkeuksellisen vilkas. Nuoria hakeutui koulutukseen aiempaa vähemmän, joten tarjontaa voitiin suunnata enemmän aikuisille. Vaasan aikuiskoulutuskeskuksen johtava rehtori Pirjo Kauhanen sanoo, että aikuiskouluttajat elävät suhteiden mukaan.

Tarjonnan määrään suhdanteet eivät juuri vaikuta, kulloinenkin tilanne vaikuttaa enemmän koulutusten sisältöön.

– Jos yritykset rekrytoivat ja kasvua on paljon, niin silloin aikuiskoulutusta tarvitaan lisä- ja täydennys- sekä muuntokoulutukseen. Jos on taantuma niin silloin ollaan lomauttamassa ja irtisanomistilanteessa niin erilaiset muuntokoulutukset tulevat kysymykseen, summaa Pirjo Kauhanen.

Tasapainoilua aikuisten ja nuorten tarpeiden välillä

Ammatillinen koulutusjärjestelmä on ollut myllerryksessä. Koulutuspaikat vähenevät ja nuorisotakuun myötä pelättiin aikuiskoulutuspaikkojen olevan vaakalaudalla. Nuorille on taattava koulutuspaikat, mutta toistaiseksi ainakin Vaasassa on onnistuttu säilyttämään tasapaino eri ryhmien välillä.

– Siinä vaiheessa kun tuli tieto, että ammatillisen koulutuksen osalta paikkoja perustutkinnoissa vähennetään oli huoli siitä, että kohdistuuko se pelkästään aikuiskoulutukseen. Vaasassa kaupungin saamaa opiskelijamäärää on pystytty käyttämään molempien hyväksi. Se on hyvä asia. Tärkeintä on että kaikki paikat saadaan elinkeinoelämän tarpeisiin oli kyse sitten aikuisista tai nuorista.

Yrittäjä innostui siivousalasta

Taloudellisen taantuman ja irtisanomisten myötä moni on löytänyt aikuiskoulutuksen tienä takaisin työnsyrjään. Vaasalainen Tarja Seppälinna toimi pitkää ravintola-alan yrittäjänä kunnes tuli aika pistää lappu luukulle.

– Kyllä se on aina kova paikka. Mutta tuli taas uusi lama ja ajattelin että lopetan siinä vaiheessa kun vielä pystyn, kun on rahaa vielä lopettaa.

Tarja Seppälinna oli hetken aikaa työttömänä, kunnes jo pitkään virinnyt ajatus siivousalalle kouluttautumisesta kypsyi. Opiskelu kypsällä iällä motivoi ja Tarja pitää mahdollisena myös alan jatko-opintoja tulevaisuudessa.

Moniin aikuiskoulutuksen ohjelmiin on tungosta, mutta puhtaanapito alalle hakijoita saisi olla enemmänkin. Tarja Seppälinna uskoo, että ala mielletään fyysisesti raskaaksi, eikä palkkauskaan päätä huimaa. Mutta mikä tärkeintä, töitä on varmuudella tarjolla. Opiskelijat viedään suorastaan käsistä. Myös Tarja Seppälinna näkee tulevaisuutensa valoisana.

– On tunne että pystyisin menemään minne hyvänsä töihin. Nyt on vielä kaksi tenttiä enkä tiedä saako ne menemään läpi, mutta kuitenkin uskon että löydän töitä.