Johannes Koskinen: Hallituksen pakkoliitosmalli vaatii uusia perustuslakitulkintoja

Hallituksen kaavailema kuntien pakkoliitosmalli toisi eduskunnan perustuslakivaliokunnan pohdittavaksi useita uusia rajanvetokysymyksiä.

Kuva: Vesa Toppari / Yle

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Johannes Koskinen (sd.) sanoo hallituksen valmistelemaan kuntauudistukseen liittyvien mahdollisten kuntien pakkoliitosten sisältävän useita kysymyksiä, joiden perustuslainmukaisuutta joudutaan tulkitsemaan.

Koskisen mukaan perustuslakivaliokunta joutuisi ensimmäistä kertaa puntaroimaan kunnallisen itsehallinnon ja toisaalta yhdenvertaisten peruspalvelujen turvaamisen vastakkainasetteluun liittyviä näkökohtia.

- Sinä on monta rajanvetokysymystä, jotka ovat uutta uraa luovia, eikä ennalta pysty varmaksi sanomaan mistä vedetään rajalinja siitä, mikä on mahdollista tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä ja mikä vaatisi perustuslainsäätämisjärjestystä, sanoo Koskinen.

Koskinen huomauttaa, että hallitus ei ole vielä antanut lopullista esitystään pakkoliitoksista. Valmistelusta kerrotun perusteella Koskinen pitää ongelmallisena seudullisia kansanäänestyksiä, joissa liitoksista viime kädessä päätettäisiin.

- Se ei varmasti kuntalaisten itsehallinnon ja kunnallisen kansanvallan kannalta kauheasti edesauta, jos naapurikunnan asukkaat ratkaisevat asian. Se on aikalailla toisenlainen malli kuin on totuttu ajattelemaan kunnallisesta demokratiasta, Koskinen toteaa.