Saako brändi määrätä, mitä saat sanoa ja miten?

Brändinhallinta on päivän sana. Suomessa lähes asiaan kuin asiaan halutaan liittää käsite brändi ja sen hallinta. Mutta onko brändi tänä päivänä isäntä vai renki?

Osallistu
Oulun kaupungin uusi graafinen ilme
Yle

Brändi on englanninkielestä väännetty termi, jolla tarkoitetaan pelkistäen kaikkea sitä, mikä liittyy yleisön tai kohderyhmän mielikuviin ja mielipiteisiin esimerkiksi tuotteesta tai yrityksestä.

Tätä mainos- ja markkinointityöhön liittyvää brändiajattelua on nykyisin laajennettu koskemaan niin poliittisia puolueita, yhdistyksiä ja yhteisöjä kuin kuntia ja kuntien palveluitakin.

Brändin hyvät ja huonot puolet

Brändin puolustajat sanovat tiukan brändinhallinnan säästävän kustannuksia ja luovan tehokkuutta, kun kaikki puhuvat samasta asiasta samaan tapaan. Kriitikoiden mukaan brändi taas yhdenmukaistaa, tasapäistää ja yksiarvoistaa. Mikä sopii kaupalliseen toimintaan, ei heidän mukaansa kuuluu moniarvoiseen demokratiaan, kunnallisiin palveluihin ja yhdenmukaisesti kaikkia kansalaisia palvelevaan hallintotapaan.

Oulun hyväksyttävänä olevassa brändikäsikirjassa määritellään muun muassa se, miten kaupungista pitää ulkopuolisille puhua, millaisia sanavalintoja Ouluun pitää liittää ja millaisia sanontatapoja pitäisi välttää.

Mitä mieltä sinä olet? Onko brändi hyvä vai huono asia? Sopiiko sama ajatusmalli kauppaan ja kioskiin, päiväkotiin ja kouluun? Vai onko brändivillitys karannut jo päättäjien lapasesta? Keuliiko brändikonsulttien mopo?