Työterveyshuollon karsinta huolestuttaa Porin työntekijöitä

Porissa on karsittu merkittävästi kaupungin työntekijöiden työterveyshuoltoa. Enää työterveyshuoltoon ei sisälly sairasvastaanottoa.

työterveyshuolto
Porin kaupunginsairaala seinä Porin vaakuna
Antti Laakso / Yle

Työterveyspalvelujen karsiminen huolestuttaa Porin kaupungin henkilöstöä. Henkilöstön työtervyshuollon karsimisen nosti esille Uusi Aika -lehti.

Kaupungin noin 7 000 työntekijän työterveyshuoltoon ei ole enää vuoden alusta alkaen sisältynyt sairasvastaanottoa, vaan sairaudet pitää hoidatuttaa terveyskeskuksissa tai yksityisillä lääkäriasemilla. Työterveyshuolto keskittyy jatkossa ennaltaehkäisevään työhön.

JHL:n pääluottamusmiehen Timo Muukkosen mukaan muutoksella vain kasvatetaan terveyskeskuksen jonoja.

– Perusterveydenhuolto takkuilee nytkin, kun siellä on lääkärivajetta. Tämä vain pahentaa tilannetta.

Mistä saa nopean avun sairastuessaan?

Muukkosta huolestuttaa, että työntekijät eivät enää pääse nopeasti hakemaan apua sairastumiseen.

Jonojen pidentymiseen on yritetty vastata pidentämällä esimiehen oikeutta antaa lomaa ilman lääkärintodistusta kolmesta päivästä peräti seitsemään päivään.

– Se auttaisi tilannetta, jos oikeutta käytettäisiin. Esimiehet ovat saamieni tietojen mukaan käyttäneet tätä oikeuttaan nihkeästi, Muukkonen harmittelee.

Raumalla, Kankaanpäässä ja Huittisissa tarjotaan jatkossakin henkilöstölle laajaa työterveyshuoltoa.

Sairasvastaanoton sisältävä työterveyshuolto on työnantajille vapaaehtoista. Siitä halutaan kuitenkin esimerkiksi talousvaikeuksista kärsivässä Kankaanpäässä pitää kiinni ainakin vielä tämän vuoden ajan.