Jungner ja Heinonen vertaavat lobbausta vaalirahakohuun

Kansanedustajat Mikael Jungner ja Timo Heinonen haluavat, että tiedot kansanedustajiin kohdistuvasta lobbauksesta julkaistaisiin samaan tapaan kuin vaalirahoituksesta. Heinonen toivoo Suomeen julkista lobbarirekisteriä. Jungner puolestaan kannattaa julkista kirjanpitoa tapaamisista lobbareiden kanssa.

Eduskuntatalo. Kuva: Yle

Kansanedustajat Mikael Jungner (sd.) ja Timo Heinonen (kok.) katsovat, että suuri osa eri eturyhmien tekemästä vaikutustyöstä jää nykyisin pimentoon. Lobbaus on heidän mukaansa ammattimaistunut, ja toiminta tulisi tuoda nykyistä avoimemmin kansalaisten tietoon. Molemmat katsovat, että keskustelu ja verkostoituminen eri eturyhmien kanssa on tärkeää, mutta toiminnan tulee olla avointa.

- Vaikuttaminen on merkittävä osa demokratiaa.  Pelkään pahoin, että jos ei toimita avoimesti, jossain vaiheessa paljastuu ylilyöntejä ja voi syntyä uusi vaalirahakohu, Heinonen vertaa.

Hän katsoo, että lobbaus on merkittävyydeltään samaa luokkaa kuin vaalirahoitus, eikä asiassa voida luottaa vain kansanedustajien omaan harkintaan.

- Vaalirahoituksessa luotettiin, ja mopo karkasi. Osa toimi epärehellisesti, hän perustelee.

Käytännön keinoksi hän ehdottaa lobbarirekisteriä, johon yritykset ja yhteisöt ilmoittaisivat edustajansa.

Usein puhutaan, mistä Greenpeacen rahoitus tulee. Se pitää kertoa, jos järjestö haluaa toimia myös demokraattisin keinoin.

Timo Heinonen

- Hyvin olennaista olisi myös kertoa, kuka rahoittaa toiminnan. Usein puhutaan, mistä Greenpeacen rahoitus tulee. Se pitää kertoa, jos järjestö haluaa toimia myös demokraattisin keinoin, Heinonen pohtii.

Jungner taas ehdottaa, että kansanedustajat ja ministerit kirjaisivat itse ylös, mitä tahoja tapaavat. Myös hän vertaa lobbaamisen tarkkailua vaalirahoituksen seurantaan.

- Vaalirahoituksessa on kyse vaikuttamisesta rahalla, ja on hyvä, että siihen tuli tietyt pelisäännöt.

- Lobbaamisessa on kyse tiedolla vaikuttamisesta, ja siihen pitäisi tuoda jotain sääntöjä. Aluksi päättäjät voisivat kirjata lobbamisensa vapaaehtoisesti, ja sitten katsottaisiin riittääkö tämä.

"Kaverille halutaan tehdä palveluksia"

Jungner ja Heinonen katsovat, että muun muassa kansanedustajien kaverisuhteita voidaan käyttää väärin lobbauksessa. Jungner arvioikin, että myös kaveriyhteyksien tulisi olla kansalaisten tiedossa.

Jos ihmiset tietävät yleisesti, kuka on kenenkin lapsen kummi, he voivat puuttua asiaan, jos näkevät jotakin omasta mielestään kyseenalaista.

Mikael Jungner

- Kaverilleen haluaa helposti tehdä palveluksen, tämä on inhimillistä. Tässäkin avoimuus on paras lääke. Jos ihmiset tietävät yleisesti, kuka on kenenkin lapsen kummi, he voivat puuttua asiaan, jos näkevät jotakin omasta mielestään kyseenalaista.

- Ei saisi olla niin, että ovet aukeavat helpommin, jos on kansanedustajan kaveri tai entinen työtoveri, sanoo Heinonen.

Jungner on toiminut aiemmin itsekin lobbarina. Työskennellessään Microsoftin yhteiskuntasuhdejohtajana vuosina 2002-2004 hän kävi eduskunnassa puhumassa mm. ohjelmistojen tekijänoikeuskysymyksistä. Jungner pani merkille, että valiokunta ei juuri kunnellut häntä, joten hän ehdotti, että nämä kysyisivät Nokian näkemystä, sillä hän tiesi yhtiön olevan asiasta samaa mieltä Microsoftin kanssa.

- Seuraavalla viikolla eräs kansanedustaja sanoi, että ei hän asiasta oikein mitään ymmärrä, mutta kun Nokiakin on kerran samaa mieltä kuin sinä, niin tehdään sitten niin. Joskus lobbaaminen menee vähän outojakin polkuja, Jungner hymyilee.

Hän arvioi, että Suomessa on aina muutamia yrityksiä, joilla on hyvä mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon. Hän arvioi, että tällä hetkellä päättäjät ottavat mielellään vastaan neuvoja mm. Kone-hissiyhtiöltä.  Myös pelitalo Supercell voisi Jungnerin mukaan käyttää helposti asemaansa hyväkseen.

Molemmat kansanedustajat tarttuivat nopeasti A-Studion Twitterissä julkaisemaan haasteeseen lobbauspäiväkirjan pitämisestä. Kansanedustajat kirjaavat kevään aikana muistiin tapaamiset eri taustayhteisöjen kanssa. Maanantai-iltaan mennessä haasteen ovat ottaneet vastaan myös Antti Kaikkonen (kesk.) ja Anne-Mari Virolainen (kok.).

Aiheesta lisää illan A-studiossa, TV1 klo 21.