1. yle.fi
  2. Uutiset

Kurinpidostaan moitteita saanut rehtori: "Kaikki on nyt lakiin merkitty"

Uusi koulurauhapaketiksi nimetty oppilashuoltolaki antaa opettajille ja rehtoreille enemmän valtuuksia pitää yllä työrauhaa. Sastamalan Sylvään koulun "kurirehtori" Jari Andersson on tyytyväinen lakimuutoksiin, vaikka pohtiikin pitääkö kaikki merkitä lakiin.

Kotimaan uutiset
Jari Andersson
Mari Vesanummi / Yle

Sastamalan Sylvään koulun rehtori Jari Andersson sai nuhteluita pari vuotta sitten apulaisoikeuskanslerilta annettuaan tukiopetusta tupakan vaaroista yläkoululaiselle, joka tupakoi kouluaikana. Oppilaiden kanssa käytyjä kasvatuskeskusteluja tupakan vaaroista moitittiin myös. Niinpä tupakoiville yläkoululaisille on viimeiset puolitoista vuotta määrätty jälki-istuntoa. Nyt lakimuutos palautti opettajien ja rehtoreiden mahdollisuuksia pitää yllä työrauhaa.

– Tähän pakettiin voi olla todella tyytyväinen. Tämä on tehty silmällä pitäen sitä, että lapsen toiminta koulussa ei ole pelkästään opittavia asioita vaan myös yhdessä elämistä ja olemista. Lakimuutokset liittyvät näihin, Andersson sanoo.

Eniten keskustelua julkisuudessa on herättänyt oikeus tarkistaa koululaisen reppu, jos hän ei itse suostu sen sisältöä näyttämään. Reppu voidaan vaatia tarkistettavaksi, jos on syytä epäillä, että repussa on jotain laitonta.

– Epäilin, ettei tämä tule lainsäädäntöön, mutta tuli. Se on terve suuntaus. Tällä lainsäädännön kohdalla voidaan ennaltaehkäistä sitä, että lapset ylipäätään toisivat kouluun mitään laitonta.

Tämä on tehty silmällä pitäen sitä, että lapsen toiminta koulussa ei ole pelkästään opittavia asioita vaan myös yhdessä elämistä ja olemista.

Jari Andersson

Viime vuonna opettajilla ei olisi ollut edes oikeutta pyytää oppilasta siivoamaan jälkiään, jos tämä vaikka suutuspäissään olisi heittänyt maitolasin ruokalan lattialle.

– Lainsäädäntö tulkitsi niin, että se on työrangaistus, jota lainsäädäntö ei tunne. Se on taas isompi asia, pitääkö kaikesta säätää lailla. Ikiaikainen maalaisjärjen käyttö oli kielletty, mutta nyt nämä ovat ainakin laissa, mikä on hyvä, Andersson sanoo.

Lakiin merkitty kasvatuskeskustelu juontaa juurensa Sylvään koululta

Sylvään koulua 12 vuotta johtanut Andersson on pitänyt kasvastuskeskusteluita koko rehtorikautensa. Hän nousi julkisuuteen niistä saamistaan moitteista.

– Minähän tulin moitituksi siitä, että meillä näitä keskusteluja käytiin. Tulin moitituksi myös siitä, että teetin oppilailla pohtielmia, kun näin että jälki-istunto ja rangaistus ovat turhia. Tupakoinnista pitäisi mielestäni antaa mielummin oikeaa tietoa. Päätös, ettei näitä töitä voi teettää oppilailla, olikin aikanaan yllättävä.

– Siitä syystä olen todella mielissäni, että olin tässä rumbassa pari kolme vuotta. Kaikki ne asiat, mistä olen saanut moitteita tai tuomion, on nyt laissa. Sinällään hyvä asia.

"Koulumatkan pitäisi olla koulun toiminnaksi laskettavaa"

Vaikka Sylvään koulun rehtori Jari Andersson on mielissään uudesta koulurauhapaketista, ei se silti hänen mielestään ole täydellinen.

– Siellä on kohta, että koulumatkalla tapahtuneesta kiusaamisesta pitää rehtorin tai opettajan ottaa selkoa ja informoida kotiin tai tarvittaessa viranomaistaholle. Tämä on hyvä suuntaus, mutta olisin toivonut, että koulumatkat ja koulussa olo laskettaisiin koulun toiminnoiksi, jolloin olisi ollut samat valtuudet puuttua kiusaamiseen, Andersson sanoo.

Kaikki ne asiat, mistä olen saanut moitteita tai tuomion, on nyt laissa.

Jari Andersson

Käytännössä siis jos on koulukiusaamista, se pitää selvittää, mutta siitä ei voi rangaista. Sylvään koululla puututaan kiusaamiseen tosin tehokkaasti.

– Nyt toimitaan niin, että selvitämme asian ja käsittelemme sen oppilaiden kanssa. Siinä tapahtuu myös kiusaajan ja kiusatun kohtaaminen, jolloin saadaan todellinen selonteko. Sitten asia informoidaan vanhemmille. Kyllä tämäkin lainkohta sellaisenaan saavat lapset välttämään kiusaamista, koska nyt siihen tulee aito puuttumisen keino.

Jälki-istunto vaihtuu jälleen tupakkavalistukseen

Koulurauhapaketti ei muuta entuudestaan tiukasti koulurauhan puolestapuhuneen koulun arkea. Tosin tupakasta aletaan taas puhua.

– Aika vähän arki muuttuu, sillä koulu on toiminut maalaisjärkeä käyttäen näissä asioissa.

Apulaisoikeskanslerin moitteiden jälkeen tupakointiin liittyvä kasvatuksellinen puoli loppui. Nyt palataan vanhaan.

– Annoimme tupakkajupakan jälkeen vain jälki-istuntoa ja se kasvatuksellinen puoli loppui, mutta nyt palaamme tähän hyvään rotiin, Jari Andersson sanoo.

Aika vähän arki muuttuu, sillä koulu on toiminut maalaisjärkeä käyttäen näissä asioissa.

Jari Andersson

Yhteisesti laaditut pelisäännöt auttavat teinejä ymmärtämään

Vaikka Sylvään koulun rehtorilla on selvät sävelet yläkoululaisten työrauhan ylläpitoon, on koulun työilmapiiri yhteistyötä. Elokuussa koko koulu laatii yhteiset säännöt. Myös oppilaslautakunta saa tehdä esityksiä, niitä ei tosin aina voida hyväksyä.

– Elokuussa oppilaat esittivät, että koulualueena olisi koko Sastamalan kaupunki. Välitunnilla saisi olla missä vain haluaisi. Totta kai me sitten keskustelimme, miksei niin voi tehdä ja olla esimerkiksi kaupassa välitunnin aikana. Kyllähän he sen ymmärsivät. Kun keskustelua käydään, sitoudutaan sääntöihin paremmin.

– Yhteinen debatti ja kuuleminen on myös oppimisprosessi, Sylvään koulun rehtori Jari Andersson sanoo.

Lue seuraavaksi