Kuntien valtataistelu nakertaa Forssan Seudun Kehittämiskeskusta

Forssan Seudun Kehittämiskeskuksesta on tullut kuntien valtataistelun areena. Näin väittää Forssan Yrittäjien puheenjohtaja Sami Koski. Kosken mielestä Kehittämiskeskuksen hallituksessa on keskitytty muuhun kuin yrityselämän edistämiseen kuntariitojen takia.

Sami Koski

Tällä hetkellä Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen hallitus on epämääräisessä tilassa. Hallituksesta on eroamassa ainakin kolme tai neljä jäsentä. Hallitus kokoontuu perjantaina jollakin kokoonpanolla puimaan kokoonpanoaan.

Forssan Yrittäjien puheenjohtaja Sami Koski haluaa kehittämiskeskukselle asiantuntijahallituksen, joka keskittyy yrityselämän edistämiseen Forssan seudulla. Koski on ollut runsaat kaksi vuotta mukana kehittämiskeskuksen hallituksessa, mutta hallituksen viimeaikaisesta toiminnasta Koskella ei ole hyvää sanottavaa.

- Hallituksen työskentely meni jossain kohtaa siihen, että suurin osa ajasta käytettiin ihan johonkin muuhun kuin yhtiön etujen ajamiseen ja yhtiön kehittämiseen. Lähinnä tarkoitan sitä, että kun mennään hallituksen kokoukseen istumaan, niin siellä istutaan hallituksen jäsenenä ja hallituksen jäsenen tehtävät on hyvin selkeästi määritelty osakeyhtiölaissa.

- Nyt jossakin kohtaa kaikki muut asiat rupesivat vaikuttamaan liikaa asioihin, eikä hallitus ollut kykenevä toimimaan, jyrähtää suorapuheinen Sami Koski.

- Tilalle tarvitaan asiantuntijahallitus, joka on perehtynyt alueen elinkeinoelämään. Kuntien edustajilla voi jatkossakin olla oikeus olla läsnä kokouksissa, mutta mieluummin niin, että hallitus koostuu pelkistä asiantuntijoista.

Suursiivous olisi voitu tehdä siistimmin

Koski katsoo, että hänen toivomansa päämäärä alkaa nyt toteutua, mutta se tapa, jolla se tapahtuu ei mieltä nosta.

- Olisin halunnut, että nämä asiat olisi käsitelty rauhanomaisesti, mutta hieman toisella tavalla näyttää nyt käyneen.

Forssan Yrittäjien puheenjohtaja Sami Koski on ollut se henkilö, joka on halunnut kehittämiskeskuksen hallituksesta ulos kuntien määräysvallan. Nyt 12-jäsenisessä hallituksessa Koski on ainoa yrittäjien edustaja.

- Yhteiskuntaa rakennetaan aina parhaiten sodan jälkeen, joten toivotaan että tässäkin lopputulos tulee olemaan sama. Nyt ravitellaa rakenteita ja keskustellaan asioista isoinkin kirjaimin, mutta uskon, että pöytää saadaan puhdistettua ja tuuletettua. Sen jälkeen kehittämisyhtiössä päästään uudelleen eteenpäin.

Sami Koski uskoo edelleen kehittämiskeskuksen kykyyn toimia. Koski katsoo, että kehittämiskeskuksella on tarkat visiot ja strategiat siitä, millä tavalla viedään eteenpäin.

- Se tulee varmasti vahvistamaan seutukunnan yritysneuvontaa ja kartoittamaan yritysten tarpeita. Se tulee olemaan vahvasti myös yksinyrittäjien elämässä.

- Kehittämiskeskus tulee myös toimimaan laaja-alaisemmin valtakunnallisesti ja kansainvälisesti niissä kehitystoimissa, jotka vievät Forssan seutukuntaa eteenpäin.