Valvira: Laihon potilaiden saatava tietää totuus

Virasto ei ota kantaa valelääkärin hoitovirheistä mahdollisesti johtuviin kuolemiin.

Kotimaa
Esa Laiho.
Esa LaihoYle

Valelääkäri Esa Laihon potilaiden ja heidän omaistensa on saatava tietää totuus saamastaan hoidosta, painottaa Valviran ryhmäpäällikkö Markus Henriksson.

Valelääkärin tapaus nousi torstaina jälleen kerran otsikoihin, kun poliisi kertoi jatkavansa esitutkintaa muun muassa kolmen tapon selvittämisenä. Hufvudstadsbladet puolestaan kertoi Laihon tehneen päätöksiä muun muassa potilaiden elvyttämättä jättämisistä.

Henrikssonin mukaan sekä potilaiden että omaisten on yhtä tärkeää saada tietää sekä tehdyistä hoitovirheistä ja niiden seurauksista että siitä, mitä ei ole tehty väärin.

Valvira havainnut useita läheltä piti -tilanteita

Markus Henrikssonin mukaan Valvira on tehnyt valelääkäritapauksessa laajoja selvityksiä. Hänen mukaansa jo pelkkä Laihon toimiminen lääkärinä ilman koulutusta on ollut vakava potilasturvallisuusriski.

– Olemme todenneet Laihon toiminnassa monia virheellisyyksiä ja läheltä piti -tilanteita. Poliisi on saanut selvitykset sitä mukaan, kun ne ovat valmistuneet.

Henrikssonin mukaan osa Laihon toiminnasta on aiheuttanut selvitysten perusteella potilaille terveyden tai jopa hengen vaarantumista.

Hän huomauttaa, että Laiho ei yleensä hoitanut potilaitaan yksin. Hoitoon osallistui myös muuta hoitohenkilökuntaa, mikä vähensi potilaille aiheutunutta riskiä.

Henriksson kertoo poliisin arvostelleen julkisuudessa Valviran selvitysten asianmukaisuutta sen jälkeen, kun käräjäoikeus päätti viime perjantaina jättää Laihon vangitsematta.

Henrikssonin mukaan asian rikosoikeudellinen vastuu kuuluu poliisille. Valvira selvittää, onko potilaiden hoidossa tapahtunut esimerkiksi virheitä ja niiden vaikutuksia sairauden kulkuun.

Henriksson ei ota kantaa siihen, millä perustein poliisi on päätynyt epäilemään Laihoa tapoista, sillä hän ei ole nähnyt poliisin asiakirjoja. Hän ei kuitenkaan näe asiaa poliisin ja Valviran välisenä kädenvääntönä vaan tarkastelukulmien välisenä erona.

– Valviran yksittäisiä selvityksiä on tarkasteltava kokonaisuutena.

Valvira ei ota tässä vaiheessa kantaa siihen, ovatko valelääkärin hoitovirheet johtaneet potilaiden kuolemiin. Se ei myöskään vielä kerro yksityiskohtaisia tietoja Laihon toiminnassa havaituista virheistä.