Kyllönen: Valtio ehkä mukaan Soklin kaivosradan tekoon

Liikenneministeri Merja Kyllönen pitää mahdollisena, että valtio osallistuu Soklin kaivosradan rakentamiseen. Hän sanoo, että tähänkin asti valtio on aina jollakin panoksella osallistunut elinkeinoelämän kannalta tärkeisiin ja työllistäviin hankkeisiin. Kyllönen uskoo, että myös Soklin rautatiehen suhtaudutaan vakavasti.

Kotimaa
Liikenneministeri Merja Kyllönen ja Lapin rajavartioston komentaja eversti Jarmo Vainikka
Sallan rajanylityspaikalla liikenneministeri Merja Kyllönen kuunteli Lapin rajavartioston komentajan eversti Jarmo Vainikan selostusta rajanylitystoiminnasta. Myös tullin edustajat kertoivat näkemyksiään. Kelloselässä muun muassa pohdittiin, mitä suunniteltu viisumivapaus tuo tullessaan.Jorma Korhonen / Yle

Kyllönen kuitenkin tähdentää, että minkäänlaisia päätöksiä ei ole vielä tehty. Soklin kaivosrata maksaa 300 miljoonaa euroa. Lannoite- ja kaivosyhtiö Yara edellyttää valtion mukaantuloa. Liikenneministeri Merja Kyllönen tapasi Yaran ja Itä-Lapin kuntien edustajat tänään Sallassa.

Kyllösen mukaan rautateiden rakentamiset ovat sen luokan asioita, että niistä päättää koko hallitus - ei yksin liikenneministeriö. Hän ei liioin halua mennä asioiden edelle.

- Täytyy ensin saada Yaralta varmuus siitä, että Soklin kaivos ylipäätänsä avataan. Sitten päätetään mukaantuloista, hän sanoo.

Kyllönen ja Katainen eri linjoilla Jäämeren radasta

Kyllösen mielestä voisi olla ihan perusteltua, että Lapin havittelema Jäämerenrata rakennetaan Sallan ja Kantalahden kautta. Näkemyksensä hän rakentaa siihen, että jos Soklin rata rakennetaan Sallasta Kemijärvelle, niin Jäämeriyhteys Sallan kautta olisi kansantaloudellisesti järkevää.

- Ainakin se näyttäisi hyvin realistiselta reitiltä. Tässä täytyy nyt kuunnella, mihin venäläinen osapuoli lopulta asettuu.

Joulukuussa pääministeri Jyrki Katainen toivoi, että Jäämeren rautatien mahdollisuus selvitettäisiin ensin Pohjoismaiden kesken.

- Minusta pohjoismainen yhteys on tässä yksi raide, joka pitää nyt alkuun selvittää, tietysti toinen vaihtoehto on Venäjän puolella kulkeva rata. Meidän pitäisi Pohjoismaiden kesken päättää mikä on yhteinen satama ja me keritään se ratamahdollisuus torppaamaan sitten myöhemmin jos siltä vaikuttaa, että se ei olisi kannattavaa, se kannattaa minusta selvittää hyvin huolella, Katainen sanoi.

Ei rahaa Hihnavaara-Kelujärvi -tielle

Liikenneministeri Merja Kyllönen ei luvannut rahaa Savukosken ja Sodankylän välisen Hihnavaara-Kelujärvi -tien parantamiseen. Hän vetosi tiukkaan valtion talouteen. Sallassa ministeri vastaanotti adressin, jonka allekirjoittaneet vaativat 1,6 miljoonaa euroa mutkaisen ja vaarallisen tien peruskorjaamiseen.