Onnettomuustutkintakeskus saa Talvivaara-tutkinnan pian valmiiksi

Onnettomuustutkintakeskuksen Talvivaaran kipsisakka-altaaiden vuotoon liittyvä tutkinta on valmistumassa. Onnettomuusselostukseen annettavien loppulausuntojen määräaika on tänään. Tutkinnan tulos julkaistaan tammikuun aikana

Talvivaara
Talvivaaran kaivoksella tapahtui jätevesivuoto 4. marraskuuta.
Heikki Rönty / Yle

Onnettomuustutkintakeskus OTKES tutkii toissa vuoden marraskuussa ympäristöonnettomuuden aiheuttaneen kipsisakka-altaan vuodon syitä, seurauksia ja tapahtumien kulkua. Tutkinta on viivästynyt muutamalla kuukaudella 12 kuukauden tavoiteajasta.

Johtava tutkija Kai Valonen sanoo, että selostus on lausunnolla.

– Lausuntojen määräaika on perjantaina 17. tammikuuta.

Tutkijat käsittelevät lausunnot seuraavana maanantaina ja tekevät selostukseen tarvittavat muutokset.

– Sitä seuraavien päivien toimenpiteet riippuvat siitä, kuinka paljon lausunnot vaativat jatkoselvittelyjä ja tekstin muokkausta.

Valonen arvioi, että tutkinnan tulokset voidaan julkaista tammikuun aikana.

Turvallisuustutkinnassa selvitetään tapahtumien kulku, syyt ja seuraukset sekä tehdyt pelastustoimet ja viranomaisten toiminta. Lisäksi selvitetään johtamis-, valvonta- ja tarkastustoimintaa sekä mahdollisia puutteita turvallisuutta ja viranomaisia koskevissa säännöksissä ja määräyksissä.

Tutkinnassa tullaan esittämään suosituksia, joita toteuttamalla vastaavanlaiset ympäristövahingot voidaan jatkossa välttää. Oikeudellista vastuuta ei käsitellä.