Miten metsiä pitäisi hoitaa?

Uuden metsälain tavoitteena on ollut muun muassa vähentää metsänkasvatuksen säätelyä ja yksinkertaistaa valvontaa sekä edistää metsien monimuotoisuutta.

Osallistu

Sotien jälkeisessä Suomessa korostui metsänkasvatuksen tehokkuus. Viime vuosikymmeninä metsänhoitoa on haluttu kehittää monimuotoisempaan suuntaan.

Nyt metsänkasvatuksessa halutaan noudattaa suurten hakkuiden ja istutusten sijasta niin sanottua jatkuvan kasvatuksen periaatetta, joka mahdollistaa aiempaa paremmin myös pienhakkuiden tekemisen.

Kriitikoiden mielestä tämä voi johtaa siihen, että metsien vuotuiset hakkuumäärät voivat nyt jopa pienentyä eikä metsien tarjoamaa tuottoa päästä hyödyntämään.

Mitä mieltä olet, jäävätköhän metsät nyt heikolle tolalle, kun viranomaisten ohjausta höllennetään? Vai lähteekö metsänhoito ehkä nyt uusille urille, kun metsänomistajat pääsevät itse määrittelemään, miten ja kuinka paljon he metsiään käyttävät ilman hankalaa tehometsänhoitoon keskittyvää suunnittelua?