1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Poliisin virka-apua lastensuojelijoille on selkiytetty erillisellä ohjeella

Poliisin ohjeella on pyritty selkiyttämään milloin ja miten poliisi toimii, kun lastensuojelutyöntekijä pyytää virka-apua. Sijoitettujen lasten noutamisesta on tullut poliisille rutiinitehtävä.

Kotimaan uutiset
Poliisi.
Yle

Poliisi laati toissavuonna ohjeen virka-avun antamisesta lastensuojelutilanteissa. Taustalla olivat lisääntyneet virka-apupyynnöt, joita sosiaaliviranomaiset tekevät poliisille päivittäin.

Ohje tarvittiin, sillä virka-apupyynnöissä oli epätarkkuutta ja poliisin rooli oli toisinaan epäselvä.

- Pyyntöjä tuli ihan miten sattuu, esimerkiksi ilman tosiasiallista tietoa siitä, missä noudettava lapsi on. Toisekseen poliisi kuljetteli välillä koulukodeista karanneita jopa satoja kilometrejä, mikä on lastensuojeluviranomaisen tehtävä, ei poliisin, ohjetta laatinut poliisitarkastaja Ari Järvenpää kuvailee.

Nyt pyyntö on tehtävä kirjallisesti ja sen voi tehdä vain kyseisen lapsen sijoittamisesta päättänyt viranomainen. Pyyntöön on yksilöitävä muun muassa kohdehenkilö henkilötunnuksineen, kohdepaikka ja miten se liittyy henkilöön, pyydettävä virka-aputoimi perusteineen, pyytäjän nimi, virka-asema ja yhteystiedot sekä lainkohta, johon virka-apupyyntö perustuu.

Järvenpää arvioi ohjeistuksen selkiyttäneen tilannetta.

Poliisi päättää voimankäytöstä

Järvenpään mukaan poliisin tehtävä lasta noudettaessa on ennenkaikkea turvata tilannetta. Ohjeessa sanotaan yleisenä periaatteena lastensuojeluasioissa olevan lapsen edun huomioonottaminen kaikissa viranomaisten toimenpiteissä. Poliisilla on myös sosiaaliviranomaista enemmän toimivaltaa, jos tilanne sitä vaatii. Sosiaaliviranomaisella ei ole kiinnipito- tai voimankäyttöoikeutta eikä hän voi mennä yksityiseen asuntoon etsimään lasta kuin erittäin perustelluista syistä. Myös poliisin on ohjeen mukaan arvioitava, että oletukselle henkilön noutamisesta jostain tietystä paikasta on oltava "erittäin painavat perusteet".

Ohjeen mukaan poliisi myös ratkaisee aina itse mahdollisen voimankäytön laadun ja määrän. Muutoin poliisilla ei ole lähtökohtaisesti oikeutta arvioida virka-apupyynnön tarpeellisuutta vaan virka-avun tarpeen arvioi sosiaalihuollon viranomainen.

Lapsesta tullut poliisin asiakas muiden joukossa

Paikallispoliisille sijoitettujen tai mahdollisten lastensuojelutoimenpiteiden kohteeksi joutuvien lasten ja nuorten kohtaamisesta on tullut rutiinitoimi.

- Normaalina viikonloppuna annamme virka-apua lastensuojelutilanteessa sellaiset viisi, kuusi kertaa. Viikolla tapauksia on kymmenkunta, laskee Sisä-Suomen poliisilaitoksen yleisjohtaja, komisario Markku Suokas tilannetta Keski-Suomen maakunnan osalta.

Suokkaan mukaan erilaiset ohjeet ovat selkiyttäneet tilannetta.

- Ylipäänsä sosiaalitoimen ja poliisin kirjaus- ja yhteydenpitokäytännöt ovat kehittyneet.

Suokkaan mukaan poliisia tyypillisesti tarvitaan tilanteessa, jossa lapsi ei ole palannut sijoituspaikkaansa ja hänen "epäillään olevan huonossa seurassa".

Poliisin mukanaolon lisääntyminen lastensuojelutilanteissa on saanut aikaan myös sen, että poliisi yrittää tehdä itseään tunnetummaksi lastenkoteihin sijoitettujen lasten ja nuorten joukossa.

- Poliisi on pyrkinyt jalkautumaan laitoksiin yhä enemmän, jotta lapset ja nuoret tuntisivat poliisin muunakin kuin kurin ja järjestyksen pitäjänä. Tähän kuuluu kuitenkin myös ennaltaehkäisevä työ, Järvenpää kertoo.