Komissio havittelemassa 40 prosentin päästövähennystä

Yle Uutisten saamien ennakkotietojen mukaan EU-komissio on päätynyt vaatimaan 40 prosentin päästövähennyksiä vuoteen 2030 mennessä. Tavoite saavutettiin myönnytyksillä ydinvoiman ja liuskekaasun suuntaan. Komissio julkistaa ilmastotavoitteensa keskiviikkona.

Ulkomaat
Savua sekä höyryä nousee kivihiilivoimalan jäähdytyslaitteista Neurathissa, lähellä Saksan Kölniä.
Savua sekä höyryä nousee kivihiilivoimalan jäähdytyslaitteista Neurathissa, lähellä Saksan Kölniä.Henning Kaiser / EPA

Seitsemän vuotta on kulunut siitä, kun EU päätti edellisistä ilmastotavoitteistaan. Silloin puhuttiin 20–20–20-tavoitteista: vuoteen 2020 mennessä päästöt alas 20 prosenttia, uusiutuvaa energiaa 20 prosenttia energiantuotannosta ja energian tehokkuutta ylös 20 prosenttia.

Näistä kaksi ensimmäistä oli sitovia, ja vertailuvuotena käytettiin vuoden 1990 tasoja.

Näillä näkymin päästövähennysten ja uusiutuvan energian tavoitteet vuodelle 2020 saavutetaan, sen sijaan energiatehokkuuden lisäämisessä ei ole onnistuttu.

Keskiviikkona komission on määrä ilmoittaa seuraavista, vuoteen 2030 tähtäävistä tavoitteistaan. Yle Uutisten komissiolähteistä saamien tietojen mukaan komission ajattelutavassa on suuria muutoksia.

Keskiviikkona komissio ilmoittanee seuraavista luvuista: kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoite 40 prosenttia, uusiutuvan energian tavoite 30, ja energiatehokkuuden tavoite säilyy 20:ssä.

Huomattavaa on, että näistä vain päästötavoite on enää sitova, muut suosituksia.

Onko esitys tarpeeksi kunnianhimoinen?

Näiden lukujen taakse kätkeytyy kova lobbaus ja kaupankäynti. Äkkipäätään melko kunnianhimoiselta kuulostava 40 prosentin sitova päästövähennystavoite on saatu aikaan kädenojennuksella ydinvoimateollisuudelle ja liuskekaasun hyödyntämistä tavoitteleville.

Löysäämällä uusiutuvan energian tavoite sitovasta suositukseksi ostettiin Ranskan ja Ison-Britannian ydinvoimateollisuus mukaan, Puola taas saatiin taivuteltua samassa paketissa annettavilla, melko kevyillä ohjeilla liuskekaasutuotannon sääntelemiseksi.

Mutta onko esitys riittävän kunnianhimoinen ilmastonmuutoksen estämiseksi? Helsingin yliopiston ympäristöekonomian professori Markku Ollikainen on sitä mieltä, että ei, jos päästökauppasäännökset säilyvät nykyisellään.

– Omien laskelmieni mukaan tavoitteen pitäisi olla lähempänä 50:tä prosenttia, jotta päästöoikeuksien hinta nousisi nykyisestä, liian alhaisesta tasostaan. Lisäksi jos ajattelemme EU:n päästövähennystavoitetta vuodelle 2050, mikä on 80–90 prosenttia, tämä päätös ei ole linjassa. Näistä kahdesta näkökulmasta katsottuna 40 prosentin tavoite ei ole riittävä.

Komission odotetaan ilmoittavan ilmasto- ja energiapaketissaan myös keinoista, joilla päästökauppa saataisiin toimimaan nykyistä paremmin. Niistä ratkaisuista ei ole kuitenkaan herunut ennakkotietoja.