Davosin talousfoorumi listasi maailman uhat – tuloerojen kasvu vakava uhka kehitykselle

Maailman talousfoorumi WEF pitää yhtenä lähivuosien pahimpana uhkana tuloerojen kasvua eli rikkaiden ja köyhien välisen kuilun levenemistä. WEF listasi Davosin kokouksen alla uhat, jotka järjestön mielestä voivat aiheuttaa vakavaa vahinkoa globaalille kehitykselle vuosikymmenen kuluessa.

talous

World Economic Forum eli Maailman talousfoorumi tunnetaan parhaiten tänään keskiviikkona käynnistyvästä Davosin kokouksesta Sveitsissä, mutta järjestö toimii Davosin kokousten välilläkin ja julkaisee muun muassa yleishyödyllisiä selvityksiä ja raportteja.

Globaalit riskit 2014 -raportti listaa nyt kokouksen alla kolmisenkymmentä uhkaa, jotka järjestön mukaan voivat vaikeuttaa teollisuuden, yrityselämän ja kansantalouksien kehitystä maailmanlaajuisesti.

Euroalueen velkakriisin voi nähdä vaikuttaneen tuoreimpaan riskianalyysiin, sillä ykkössijalla Maailman talousfoorumin uhkalistalla on nyt ”avainasemassa olevien kansantalouksien finanssikriisi”.

Toiseksi suurimpana uhkana järjestö näkee rakenteellisen työttömyyden, jos se nousee kestämättömän korkeaksi.

Tuloerojen kasvu ja kuilu rikkaiden ja köyhien kansalaisten välillä on riskianalyysissä noussut sijalle neljä.

Vesi- ja ruokakriisit sekä sää myös uhkalistalla

Listalla on tuttuun tapaan myös luonnonvoimiin ja ihmisten perustarpeisiin liittyviä uhkia.

Esimerkiksi puhtaan veden saantia uhkaavat kriisit sekä sopeutuminen ilmastonmuutokseen, samoin kuin ruokakriisin riski voivat uhata talousfoorumin mielestä lähivuosien kehitystä.

Myös yhä enemmän huomiota saavat sään ääri-ilmiöt, kuten myrskyt ja tulvat, listataan uhkakuviin.

Tuloerojen kasvuun voi nähdä liittyvän myös listan kymmenenneksi suurimman uhan eli perustavaa laatua olevan poliittisen ja yhteiskunnallisen epävakauden. Esimerkiksi Kreikan talouskriisin yhteydessä on moneen kertaan varoiteltu yhteiskunnallisen epävakauden ja poliittisten ääriliikkeiden noususta.

Maailman talousfoorumi pyysi kaikkiaan 700:aa asiantuntijaa nimeämään viisi heidän mielestään tärkeintä uhkaa. Kaikkiaan järjestö listasi 31 uhkakuvaa. Riskit luokiteltiin viiteen luokkaan, eli taloudellisiin, ympäristöä koskeviin, geopoliittisiin sekä yhteiskunnallisiin ja teknologisiin riskeihin.