Tyrinselän tuulivoimalat osin vastatuulessa Lounais-Hämeessä

Hämeen liiton mielestä tuulivoimalat on sijoitettava tarkasti siten, että niistä ei ole haittaa esimerkiksi mahdolliselle Humppilan lentokentälle.

Hämeen maakunta (hist.)

Jokiosilla tuuluivoimalat sijoittuisivat kunnan luoteisosaan lähelle Ypäjän ja Humppilan rajaa. Hämeen liitto suhtautuu varauksellisesti Tyrinselän tuulivoimalahankkeisiin, sillä niitä ei ole Hämeen maakuntakaavassa.

Voimaloiden napakorkeus olisi enintään 141 m ja kokonaiskorkeus enintään 200 m maanpinnan yläpuolella.

Humppilaan mahdollisti toteutettava lentokenttä saattaa Hämeen liiton mukaan myös rajoittaa Hämeen liiton mukaan tuulivoimaloiden sijoittelua maastoon.