Ammattiopisto Winnova lopettaa kaksoistutkinnot säästösyistä

Porissa ja Raumalla toimivassa ammattiopistossa ei jatkossa voi opiskella lukio- ja ammattiopinnot yhdistävää tutkintoa. Parhaimmillaan kymmenesosa opiskelijoista on suorittanut yhteistutkintoa.

ammatilliset oppilaitokset
Raumalaiset lähihoitajaopiskelijat oppitunnilla.
Yle

Kaksoistutkinnon suorittaminen ammattioppilaitoksessa loppuu ammattiopisto Winnovassa.. Porissa ja Raumalla toimiva ammattiopisto ei enää tämän kevään yhteishaussa ota opiskelijoita suorittamaan yhtäaikaa ammatti- ja lukio-opintoja.

Aiemmin sisään päässeet yhdistelmätutkinnon suorittajat saavat viedä opintonsa loppuun. Parhaimmillaan kymmenesosa Winnovan opiskelijoista on suorittanut kaksoistutkintoa.

Sataedu jatkaa koulutusta

Winnova perustelee lopetusta sillä, että valtio ei anna kaksoistutkintoihin lisämäärärahoja. Winnova joutuu lähivuosina etsimään merkittäviä säästöjä valtionosuuksien leikkausten takia ja ammattiopistossa käydään yt-neuvotteluja.

Kaksoistutkintoja on kehitetty viime vuosikymmeninä vastaamaan muuttuvan työelämän tarpeisiin. Ajatuksena on ollut, että hankkimalla sekä ylioppilaslakin että ammattitutkinnon nuori saa paremmat eväät työelämään ja jatkokoulutukseen.

Sataedussa kaksoistutkintoja pystyy edelleen suorittamaan.