Uusi kalastuslaki kaventaa jokamiehenoikeuksia

Uuden kalastuslain pelätään kaventavan kalastajien jokamiehenoikeuksia ja vievän päätösvallan paikallisilta ELY-keskuksiin. Uuden lain on kaavailtu tulevan voimaan vuonna 2015.

Kotimaa
Pilkkijä ja hiihtäjä järven jäällä
Arja Lento / YLE

Uuden kalastuslain pelätään kaventavan kalastajien jokamiehenoikeuksia ja vievän päätösvallan paikallisilta ELY-keskuksiin.

Kalatalouskonsulentti Petter Nissen Suomen vapaa-ajan kalastajien keskusjärjestöstä katsoo, että uudessa laissa viranomaiset olisivat saamassa oikeuden rajoittaa onkimista ja pilkkimistä virtavesissä.

- Lakiluonnoksen mukaan jokamiehen oikeus voitaisiin kieltää monissa paikoin, kun virtavesiksi voitaisiin lukea nykyistä paljon laajemmat alueet. Jatkossa siika- ja lohikalavesistöt olisivat vaelluskalavesistöjä ja niihin kuuluisivat myös ankeriaat ja nahkiaiset, luonnehtii Petter Nissen.

Lakiluonnoksessa kalatalousviranomaisen valtaa ja vastuuta esitetään lisättäväksi muun muassa uhanalaisten kalalajien suojelussa. Tämä tarkoittaa sitä, että ELY-keskus voisi päättää ylimääräisistä suojelutoimista omalla alueellaan.

Nissenin mukaan esitykseen sisältyy myös kalastusalueiden vähentäminen nykyisestä, jolloin myös kalastusasioiden paikallistuntemus saattaa kadota.

Maksumiehiksi myös eläkeläiset

Jos uusi lakiesitys toteutuu, jatkossa kalastamaan pääsee yhdellä luvalla. Lisäksi viehekalastuslupa olisi aiempaa halvempi ja maksua alettaisiin periä myös myös yli 65-vuotiailta. Sen sijaan alle 18-vuotiaisiin lupamaksua ei ulotettaisi.

- Jatkossa 35 eurolla saisi paketin, jossa olisi kalastuksenhoitomaksu ja mukana myös valtakunnallinen viehekalastusoikeus. Tällä hetkellä kalastaja maksaa kalastuksenhoitomaksun ja vapaaehtoisen läänikohtaisen viehekalastusmaksun, mutta nyt ne ympättäisiin samaan lupaan, sanoo Nissen.

Lupakäytännön muuttumista Nissen pitää suurimpana uudistuksena yksittäisen kalastajan kannalta.

Kalastuslain uudistamiseen Nissen on kuitenkin pettynyt, sillä lähtökohtana oli kunnianhimoisempi työ mutta se kariutui hänen mukaansa eri intressiryhmien yhteentörmäykseen.

- Lakiluonnos on enemmän vanhan kalastuslainpäivitys kuin kokonaisuudistus. Uusia asioita siellä ei ole paljonkaan.

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt lausuntoja kalastuslakiluonnoksesta perjantaihin mennessä.