Opiskelija-asuntosäätiö siivosi sosiaalitoimen maksusitoumuksen saaneet asunnonhakujonosta Tampereella

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan edustaja pitää Toasin vuokratakuuta koskevan käytännön muutosta syrjivänä ja kohtuuttomana.

Kotimaa
Toasin toimisto ulkoa.
Marjut Suomi / Yle

Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiö Toas ei hyväksy enää vuokratakuuta sosiaalitoimiston maksusitoumuksina. Asiasta kertoi ensimmäiseksi Pirkanmaan vasemmiston verkkolehti Vasen Kaista.

Toasin toimitusjohtajan Timo Lehdon mukaan asuntoa ei saa, jos vuokratakuu ei tule sosiaalitoimistosta rahana.

– Yleensä, jos ei ole varaa maksaa meille tätä vakuusmaksua, esimerkiksi 200 euroa, niin todennäköisesti tulee sellaisia tilanteita että jäämme nuolemaan näppejä vuokrien kanssa, Timo Lehto sanoo Yle Tampereelle.

Lehto opastaa sosiaalitoimistosta maksusitoumuksen saavia opiskelijoita etsimään asuntoa muualta.

– Opiskelija voi kysyä esimerkiksi Pirkan opiskelija-asunnoilta tai VVO:lta niiden tapaa toimia. Kyllä tässä kaupungissa on tarjolla tosi paljon muitakin vaihtoehtoja kuin Toas, Lehto sanoo.

Esimerkiksi Tampereen kaupungin toimeentulotukiohjeessa sanotaan, että vakuusmaksu myönnetään pääsääntöisesti maksusitoumuksena. Rahana vakuus maksetaan vain poikkeustapauksissa.

Opiskelijoiden edustaja pitää käytäntöä syrjivänä

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan sosiaalipoliittinen sihteeri Olga Haapa-aho on muutoksesta yllättynyt. Haapa-aho toivoo, että Toas palaisi entiseen toimintatapaan.

– On kohtuutonta ja syrjivää, että sosiaalitoimen asiakkaat suljetaan pois Toasin palvelujen piiristä, Haapa-aho sanoo.

Haapa-aho on myös Toasin hallituksen jäsen, mutta ei saanut muutoksesta tietoa etukäteen.

Haapa-ahon mukaan kaikilla opiskelijoilla pitää olla mahdollisuus päästä Toasin asukkaaksi ja maksusitoumuksen pitäisi kelvata vuokratakuuna.

Toimitusjohtaja pitää maksusitoumusten käsittelyä työläänä 

Toasilla asuu tällä hetkellä lähes 10 000 opiskelijaa. Lehdon mukaan yhdelle, pienelle ryhmälle ei haluta antaa erityiskohtelua.

– En usko, että meidän asukkaissa kovin varakasta väkeä on. Miksei sitten kaupunki takaa kaikille tällaista vakuusmaksua, Lehto kysyy.

Lehdon mukaan vuokratakuun vastaanottaminen maksusitoumuksena on työlästä ja hankaloittaa Toasin toimintaa.

– Lisäksi joudumme hakemaan niistä eri järjestelmän mukaan korvauksia, Lehto sanoo.

Ylioppilaskunta aikoo keskustella asiasta Toasin kanssa

Haapa-ahon mukaan Tampereella on paljon opiskelijoita sosiaalitoimen asiakkaina monenlaisista tilanteista johtuen.

– Opintotuki on vajavainen etuus. Monessa tilanteessa opiskelijalla voi olla tarve olla toimeentulotuen piirissä. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että nämä opiskelijat eivät voisi hakea asuntoa Toasilta, Haapa-aho sanoo.

Haapa-aho kertoo, että ylioppilaskunnan sisällä aiotaan nyt keskustella asiasta, minkä jälkeen ylioppilaskunta aikoo keskustella asiasta myös Toasin kanssa.

Haapa-ahon mukaan Toasin tehtävä on tarjota riittävän edullisia asuntoja opiskelijoille. Toasin omassa strategiassa sanotaan, että yhteiskunnallisiin arvoihin kuuluu, että tuetaan yksilön mahdollisuuksia koulutukseen riippumatta sosiaalisista ja taloudellisista lähtökohdista.