Eläkeuudistus sai yhä useamman jatkamaan työtä eläkkeellä

Keskimäärin eläkeläiset tienaavat 40 prosenttia ei-eläkeläisten ansioista. Erot ovat suuria esimerkiksi jatkuvaa työtä tekevien iäkkäiden lääkärien ja keikkatyötä tekevien opettajien välillä. Työtä tehdään paljon muista syistä kuin toimeentulon takia.

talous

Kunta-alalla työtä tekevien eläkeläisten osuus on kolminkertaistunut ja valtion tehtävissä kaksinkertaistunut vuodesta 2005 vuoteen 2011. Useimmiten eläkeläiset työskentelevät opetus- ja hoitoalalla, päivähoitotyössä, siivous- ja keittiötyössä sekä asiantuntijoina, kertoo muun muassa kunta-alan työntekijöiden eläkkeistä huolehtiva Keva.

Vuonna 2005 tehtiin eläkeuudistus, jonka jälkeen yhä useampi kunnan tai valtion palkkalistoilla työskennellyt on jatkanut työntekoa vanhuuseläkkeellä. Uudistuksen tavoitteena oli työurien pidentäminen. Siihen pyrittiin muuttamalla työeläkkeiden määräytymisperusteita ja ansiorajoja siten, että ne kannustaisivat entistä enemmän työskentelyyn vanhuuseläkkeellä.

Suuren osan vuositienestit jäävät satasiin

Julkisella sektorilla työskenteli vuonna 2011 arviolta 13 000 vanhuuseläkeläistä. Tämä tarkoittaa, että kunta-alan työntekijöistä vanhuuseläkkeellä työskenteli reilu prosentti ja valtion työntekijöistä 0,8 prosenttia oli jo eläkeiässä.

Keskimäärin eläkkeellä työskentelevät ansaitsevat 40 prosenttia verrattuna muiden työntekijöiden ansioihin. Ammattiryhmien tuloerot ovat suuria. Esimerkiksi opetustyössä keikkatyö on yleistä. Sen sijaan suurimmat keskimääräiset ansiot karttuvat sellaisissa ammattiryhmissä, joissa työ on kuukausipalkkaista ja jatkuvaa. Tällaista eläkeikäisten työ on esimerkiksi lääkärin ammatissa. Kevan mukaan kunta-alalla vanhuuseläkkeellä eniten tienasivat juuri lääkärit, keskimäärin 25 000 euroa vuodessa.

Kevan selvityksen mukaan tienestit jäävät pienimmiksi opetusalalla, kirjasto-, arkisto- ja museoalalla: keskimäärin tulot olivat 4 500 euroa vuodessa. Kaikista vanhuuseläkkeellä työskennelleistä 38 prosenttia ansaitsi alle tuhat euroa vuodessa. Keva vetää tästä johtopäätöksen, että eläkeläiset työskentelevät paljon muista syistä kuin toimeentulon takia.

Selvitys eläkeläisten työskentelystä julkisella sektorilla on luettavissa Kevan verkkosivuilla (siirryt toiseen palveluun).