Ota kantaa Tourujoen uuteen uomaan

Jyväskylän keskustan tuntumassa virtaava Tourujoki ja sen varsialueet saavat oman kehittämissuunnitelman. Se kattaa koko Tourujoen Palokkajärveltä Jyväsjärveen. Tourujoen keskeisimmäksi kysymykseksi on noussut Tourujoen mahdollinen uusi uoma.

Kotimaa
Joen varjot, ympäristötaideteos, Kari Kola
Kari Kolan Joen varjot -valoteos näytti Tourujoen uudessa valossa syksyllä 2013.Tenho Tornberg / Yle

Tourujoki tulee olemaan keskeisessä osassa, kun Kankaan perinteikäs paperitehdasalue muuttuu lähivuosikymmeninä 5 000 asukkaan ja 2 100 työpaikan kaupunginosaksi. Osana Kankaan kokonaisuunnittelua selvitetään mahdollisuutta rakentaa alueen halki Tourujoelle uusi uoma.

Joki virtasi ennen tehtaita kankaan halki vapaana koskena. Selvitysten mukaan Tourujokea ei ole mahdollista palauttaa alkuperäiseen uomaan, mutta joen uusi reitti voisi kulkea Kankaalle tulevalla viherkehällä. Osayleiskaavassa sekä juuri valmistuneessa ensimmäisen vaiheen kunnallisteknisessä suunnitelmassa uoman rakentaminen on mahdollistettu.

Kaupunkilaisia kuunnellaan

Kaupunkilaiset ja muut asiasta kiinnostuneet voivat keskustella Tourujoen kehittämisestä ja uudesta uomasta Otakantaa.fi (siirryt toiseen palveluun) -sivulla maaliskuun puoliväliin saakka.

Lisäksi kaupunkilaisten mielipiteitä uudesta uomasta selvitetään internet-kyselyllä maaliskuussa 2014. Näistä kootaan yhteenveto päätöksentekijöille. Tarkoitus on, että kaupunginvaltuusto päättää uoman rakentamisesta ennen kesää.

Taide ja eroosiokin selvitetään

Ennen valtuustoa selvitetään perusteellisesti mm. uuden uoman lähtökohdat, vaihtoehdot, kustannukset, tekniset ratkaisut ja tietysti miltä uusi uoma voisi näyttää. Kaupunkirakennelautakunnan jäsenet sekä kaupungin asiantuntijat selvittävät Tourujoen tulevaisuutta erityisessä monitavoitearvioinnissa. Sen toteuttaa asiantuntijaryhmä Suomen ympäristökeskuksen Vesikeskuksesta.

Tourujoen kehittämissuunnitelmasta halutaan mahdollisimman kattava. Tärkeitä kysymyksiä ovat virkistyskäyttö, kulkureitistö, joen kunnostustarve, kasvillisuuden ja metsien hoito, rantojen eroosiosuojaus ja valaistus. Lisäksi haetaan ajatuksia jokialueen taiteesta, opastuksesta, rakenteista ja varusteista unohtamatta luonnon ja kulttuuriperinnon suojelua.

Teemakävelyjä Tourujoella

Kaupunkilaiset pääsevät paremmin tutustumaan Tourujokialueeseen touko-syyskuun teemakävelyillä. Koko Kankaan kehittämissuunnitelman luonnos tulee nähtäville loppuvuodesta 2014. Se on tarkoitus saada hyväksyttäväksi kaupunginvaltuustoon vielä tämän vuoden puolella.

Kankaan mittavaan suunniteluprojektiin voi perehtyä tarkemmin kaavoitusprojektin (siirryt toiseen palveluun) verkkosivulla.