Mitä on kemiläisyys? Kemiläisten vastaukset koottiin kirjaksi

Kemiläiset ovat kotiseudustaan ylpeitä, joskin jäyhiä ja vaatimattomia, jopa yksinkertaisia ihmisiä. Kotipaikassaan kemiläinen arvostaa merta ja kompaktia kaupunkirakennetta.

Kemi
Kemin kansliajohtaja Jukka Vilén selailee Kemistä oon ja kehtaan sanua -kirjaa.
Antti Heikinmatti / Yle

Kemiläiset pääsivät kertomaan näkemyksensä kemiläisyyden ja Kemin perimmäisestä olemuksesta, kun kaupunki keräsi tarinoita ja anekdootteja aiheesta viime keväänä.

Nyt moninaiset tarinat, muistot, äänet ja paikat on koottu pikku kirjaseen. Opus esittelee kuntalaisten omin sanoin sitä Kemiä jota paikalliset rakastavat - unohtamatta myöskään muutamia ei niin mukavia asioita Kemistä.

– Keskeisenä seikkana esiin nousee meri ja rannat. Niistä kemiläiset ovat ylpeitä ja niitä yleensä halutaan esitellä myös muille. Myös Lumilinna muistetaan mainita usein, kuvailee kansliajohtaja Jukka Vilén.

– Kemiläisyys on tämän kirjan näkemyksen perusteella myös periksiantamatonta, vaatimatonta ja karuakin olemista, mutta toisaalta kemiläiset ovat myös syvällä sisimmässään todella ylpeitä kotikaupungistaan.

Ei pelkkä mainoslehtinen

Pelkkää mainoslehtistä ei opuksesta ole haluttu tehdä. Mukaan on otettu myös kielteisiä asioita niin historiasta kuin nykyajastakin.

– Mukana on myös sellaisia, sanoisinko ruusun piikkejä. Kaupungin viestinnässä ei voida tietysti toimia niin, että kerrotaan vain positiivisista asioista tai viedään eteenpäin sellaista viestiä joka on kovin ristiriitainen kaupunkilaisten oman kokemuksen kanssa, Vilén sanoo.

"Kemistä oon ja kehtaan sanua" -kirjasta on otettu 3 000 kappaleen painos, jota saa mukaansa muun muassa kaupungintalolta ja kulttuurikeskuksesta. Tarkoituksena on myös käyttää hyväksi kuntalaisilta kirjan teossa saatua palautetta kaupungista ja sen palveluista.

– Kuntalaisten kuuleminen on yksi tämän vuoden keskeisistä strategisista teemoista kaupungissa. Kirjan lisäksi teemme erilaisia kyselyitä kuntalaisille muun muassa sosiaalisessa mediassa ja näiden tuloksia käytetään päätöksenteon tukena, Vilén kertoo.