Laahavat matkailuluvut huolenaiheena Kainuussa

Kainuu ei ole päässyt kiinni Venäjän kasvavaan matkailuimuun. 1990-luvulla virinnyt matkailijavirta on taittunut taantumaan. Kainuussa venäläismatkailijoiden suhteellinen osuus verrattuna vaikkapa Etelä-Karjalaan tai Lappiin on kehittynyt verkkaisesti.

Kainuu
Passi
Yle

Yhtenä syynä laahaaviin matkailulukemiin lienee markkinoinnin puute. Aluekehityspäällikkö Paavo Keränen sanoo, että Kainuu ei näy riittävän hyvin Venäjällä. Yhteiset matkailulliset ponnistukset laajoille Venäjän markkinoille olisivat nyt tarpeen.

– Laajempi liittoutuminen Itä- ja Pohjois-Suomen matkailualan toimijoiden kanssa on varteenotettava mahdollisuus, ja näin saisimme näkyvyyttä lisää. Eri matkailutoimijoiden kanssa on katsottava, miten edetään eteenpäin.

Suuret odotukset kohdistuvat etenkin EU:n ja Venäjän välisen viisumivapauden toteutumiseen. Se merkitsisi räjähdystä liikenteen kasvussa, arvioi Keränen.

– Jos liikenne kolminkertaistuu nykyisestä, niin rajalle tarvitaan ruuhkien välttämiseksi uusia investointeja. Viisumivapaus lisäisi merkittävästi myös ostosmatkailua.

Kostamuksessa piilee mahdollisuus

Kainuun Venäjä 2020 -strategiassa keskeisimmät kohdat ovat matkailu ja rajakauppa. Strategian toteuttamisella pyritään vahvistamaan maakunnan kilpailukykyä ja luomaan uusia yrityksiä sekä työpaikkoja.

Kostamuksen 30 000 asukkaan kaupunki nähdään yhä mahdollisuutena esimerkiksi viennin näkökulmasta.

– Yhtenä edunvalvontakysymyksenä on meillä se, kuinka saisimme Vartiuksen auki elintarvikekuljetuksille ja kainuulaisille kauppatavaroille. Nyt kaikki elintarvikkeet Suomesta Venäjälle kulkevat Pietarin kautta, sanoo strategiatyöryhmän sihteeri Keränen.

– Kostamus on Kainuun lähin asumiskeskittymä, siinä on edelleen tiettyjä edellytyksiä, hän jatkaa.