Sucroksen näkymät hyvät – investoi miljoonia

Sucros on käynnistänyt merkittävät investoinnit tulevaisuuden kilpailukyvyn lisäämiseksi molemmilla tuotantolaitoksillaan. Säkylän ja Porkkalan tuotantolaitosten tehostamiseen käytetään yhteensä 4 miljoonaa euroa.

Kotimaa
Rekkoja jonottamassa Säkylän sokeritehtaalla
Yle / Tapio Termonen

Säkylässä parannetaan energiatehokkuutta laajentamalla haihdutusprosessi kuusivaiheiseksi ja kalkkiuuniin tehdään merkittävä perusparannustyö.

– Nyt tehtävä investointi haihdutusprosessiin on suurin yksittäinen investointi Säkylän sokeritehtaalle yli 10 vuoteen, kertoo tuotantojohtaja Sune Berghäll.

Porkkalassa investoidaan muun muassa voimalaitoksen kattilakapasiteetin saneeraukseen.

Vuodelle 2014 hyväksytyt investoinnit ovat yhteisarvoltaan noin 4 miljoonan euron suuruiset. Investoinnit toteutetaan ennen tehtaan seuraavaa käyntikautta.

Ennätysvauhti viljelijöiden rekrytoinnissa

Sucros on ennätysvauhdissa myös uusien viljelijöiden rekrytoinnissa. Viime vuonna nousuun kääntynyt viljelijämäärä jatkaa kasvuaan kilpailukykyisten tilityshintojen ja sokerijuurikkaan jatkuvasti parantuvan satotason kannustamana.

– Tänä vuonna olemme jo tammikuussa saaneet enemmän uusia viljelijöitä kuin koko viime vuonna ja kiinnostus sokerijuurikkaan viljelyyn jatkuu hyvänä. Uskommekin, että tulemme tänä vuonna ylittämään viimevuotisen kylvöalan merkittävästi, toteaa Maatalousjohtaja Matti Kukkola.

Kukkolan mukaan kasvua tarvitaankin, jotta sokerikiintiön mukaiset tuotantomäärät pystytään minimissään täyttämään.