Ehdotus: Ei kunnankamreeria Sotkamoon

Sotkamon talousasioiden hoitoa halutaan jatkaa nykyisellä tavalla. Kunnanhallitukselle esitetään, että talousasioiden hoitoon perustetaan hallintojohtajan ympärille taloustiimi, eikä erillistä kunnankamreeria valittaisi. Johtavat virkamiehet tukevat esitystä.

kunnanhallitukset
Nuorallakävelijä Sirkus Finlandia
Yle

Talousasioiden hoito on ollut Sotkamossa voimakkaan keskustelun ja arvostelun kohteena. Kunnanhallitus antoi kunnanjohtajalle ja hallintojohtajalle tehtäväksi tammikuun 2014 loppuun mennessä tehdä ehdotus siitä, miten talousasiat hoidetaan Sotkamon kunnassa kunnankamreerin eläköitymisen jälkeen.

Kunnankamreeri jäi eläkkeelle viime syksynä, jolloin vastuukysymykset talousasioista muuttuivat.

Kunnanhallitukselle annettavassa esityksessä arvioidaan talousasioiden hoidon muutoksia. Hallintojohtajan rooli on kasvanut muun muassa talousarvion laadinnassa sekä kunnan maksuvalmiuden seurannassa. Taloustehtäviä on annettu myös suoraan palvelualueille.

Myös tilipäätös aiotaan valmistella vastaavalla periaatteella ja siihen osallistuu myös pääkirjanpitäjä ja muu kuntayhtymän taloushenkilöstö tarpeen mukaan.

Esityksen mukaan myös kunnanjohtaja on talousarvion tueksi ollut arvioimassa kunnan kokonaistulokertymää sekä osallistunut kunnan kokonaistilanteen kartoittamiseen ja taloustilanteen seurantaan.

Kovat keskustelut talousasiosta

Kunnassa on käyty voimakasta keskustelua taloushenkilöstön palkkaamiseen liittyen. Tilanne on kärjistynyt niin tiukaksi, että kuntaan on jo valittu kunnanhallituksen erottamista valmisteleva valiokunta ja samanlaista valiokuntaa on esitetty myös kunnanjohtajaa varten.

Nyt kunnanhallituksen käsittelyyn tulevassa esityksessä ei esitetä erillisen kunnankamreerin palkkaamista.

Sen sijaan kunnanhallitukselle esitetään, että talousasioiden hoitoon perustetaan hallintojohtajan ympärille taloustiimi. Tiimin jäseneksi tulisi alkuvaiheessa kaksi keskeistä jo nyt talousasioita hoitavaa toimistosihteeriä. Lisäksi tiimiä voisi tarpeen mukaan täydentää.

Lisäksi joitakin tehtäviä tarkennetaan ja siirretään toteutettavaksi kuntayhtymän tukipalvelusopimuksen mukaisesti kuntayhtymän henkilöstölle, esimerkiksi käyttöomaisuuskirjanpito.

Esityksessä kerrotaan, että talousasioiden hoitamisen järjestämistä koskevan asian valmistelussa on huomioitu myös palvelualuejohtajien mielipiteet.

Järjestelyllä haetaan kustannussäästöjä sekä kunnanjohtajan ja hallintojohtajan työajan käytön tehostamista luottamushenkilöiden haluamalla tavalla. Lisäksi ehdotus mahdollistaa myös luottamusmiesten pääsyn talouden seuranta-aineistoon.

Kunnanhallitus käsittelee asiaa tiistaina 4. helmikuuta.